Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

01-10-2017

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett av Europeiska unionens rådgivande organ. Den består av 350 ledamöter. Kommissionen, rådet och parlamentet är skyldiga att inhämta yttranden från kommittén inom de områden som anges i fördragen. Den får också avge yttranden på eget initiativ. Kommitténs ledamöter är inte bundna av några instruktioner. De ska i unionens allmänna intresse fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett av Europeiska unionens rådgivande organ. Den består av 350 ledamöter. Kommissionen, rådet och parlamentet är skyldiga att inhämta yttranden från kommittén inom de områden som anges i fördragen. Den får också avge yttranden på eget initiativ. Kommitténs ledamöter är inte bundna av några instruktioner. De ska i unionens allmänna intresse fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet.