Producentorganisationer och den gemensamma marknadsordningen för fiskeriprodukter

01-01-2018

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter utgjorde den första delen i den gemensamma fiskeripolitiken. Dess handlingsutrymme, mot bakgrund av den senaste tidens kris inom fiskerisektorn, betraktades som begränsat med tanke på karaktären på dess interventionsmekanismer och de knappa medel som tilldelats. Detta ledde till en omfattande reform genom vilken nya ramar fastställs för den gemensamma marknadsordningen och hela den gemensamma fiskeripolitiken från och med 2014. Den reviderade gemensamma marknadsordningen förbättrar marknadskontrollen, livsmedelssäkerheten och konsumentinformationen, vilket främjar saluföringen av regionala produkter.

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter utgjorde den första delen i den gemensamma fiskeripolitiken. Dess handlingsutrymme, mot bakgrund av den senaste tidens kris inom fiskerisektorn, betraktades som begränsat med tanke på karaktären på dess interventionsmekanismer och de knappa medel som tilldelats. Detta ledde till en omfattande reform genom vilken nya ramar fastställs för den gemensamma marknadsordningen och hela den gemensamma fiskeripolitiken från och med 2014. Den reviderade gemensamma marknadsordningen förbättrar marknadskontrollen, livsmedelssäkerheten och konsumentinformationen, vilket främjar saluföringen av regionala produkter.