Mänskliga rättigheter

01-05-2018

EU ska stödja demokrati och mänskliga rättigheter i sina förbindelser med omvärlden, i enlighet med de principer som utgör grundvalen för unionen, nämligen frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt rättsstaten. EU strävar efter att integrera människorättsfrågor i all sin politik och alla sina program, och unionen har också olika politiska verktyg för mänskliga rättigheter som den kan använda för specifika insatser, bland annat finansiering av särskilda projekt genom sina finansieringsinstrument.

EU ska stödja demokrati och mänskliga rättigheter i sina förbindelser med omvärlden, i enlighet med de principer som utgör grundvalen för unionen, nämligen frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt rättsstaten. EU strävar efter att integrera människorättsfrågor i all sin politik och alla sina program, och unionen har också olika politiska verktyg för mänskliga rättigheter som den kan använda för specifika insatser, bland annat finansiering av särskilda projekt genom sina finansieringsinstrument.