Unionens utvidgning

01-02-2018

Den 1 juli 2013 blev Kroatien Europeiska unionens 28:e medlemsstat. Kroatiens anslutning, som följde på Rumäniens och Bulgariens anslutning den 1 januari 2007, innebar unionens sjätte utvidgning. Anslutningsförhandlingar förs med Montenegro, Serbien och Turkiet. Albanien och Nordmakedonien är också kandidatländer, medan Bosnien och Hercegovina samt Kosovo är potentiella kandidatländer.

Den 1 juli 2013 blev Kroatien Europeiska unionens 28:e medlemsstat. Kroatiens anslutning, som följde på Rumäniens och Bulgariens anslutning den 1 januari 2007, innebar unionens sjätte utvidgning. Anslutningsförhandlingar förs med Montenegro, Serbien och Turkiet. Albanien och Nordmakedonien är också kandidatländer, medan Bosnien och Hercegovina samt Kosovo är potentiella kandidatländer.