Unionsmedborgarna och deras rättigheter

01-03-2018

Enskilda medborgares rättigheter och unionsmedborgarskapet ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 9 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). De är centrala faktorer för att utveckla den europeiska identiteten. En medlemsstat som allvarligt åsidosätter unionens grundläggande värden kan bestraffas.

Enskilda medborgares rättigheter och unionsmedborgarskapet ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 9 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). De är centrala faktorer för att utveckla den europeiska identiteten. En medlemsstat som allvarligt åsidosätter unionens grundläggande värden kan bestraffas.