Skydd av personuppgifter

01-01-2018

Skydd av personuppgifter och respekt för privatlivet är viktiga grundläggande rättigheter. Europaparlamentet har alltid insisterat på att man måste göra en avvägning mellan förbättrad säkerhet och värnandet av de mänskliga rättigheterna, inklusive uppgiftsskyddet och privatlivet. EU:s nya regler för uppgiftsskydd, som stärker medborgarnas rättigheter och förenklar reglerna för företag i den digitala tidsåldern, trädde i kraft i maj 2018.

Skydd av personuppgifter och respekt för privatlivet är viktiga grundläggande rättigheter. Europaparlamentet har alltid insisterat på att man måste göra en avvägning mellan förbättrad säkerhet och värnandet av de mänskliga rättigheterna, inklusive uppgiftsskyddet och privatlivet. EU:s nya regler för uppgiftsskydd, som stärker medborgarnas rättigheter och förenklar reglerna för företag i den digitala tidsåldern, trädde i kraft i maj 2018.