Polissamarbete

01-01-2018

Det huvudsakliga verktyget för polissamarbetet är Europeiska polisbyrån (Europol), som är en central del av den bredare europeiska strukturen för inre säkerhet. Samarbetet och politiken är fortfarande under utveckling, och fokus ligger på att avvärja EU-omfattande hot och brottslighet på ett effektivare sätt. För Europaparlamentets del är det särskilt viktigt att detta sker i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och bestämmelserna om uppgiftsskydd.

Det huvudsakliga verktyget för polissamarbetet är Europeiska polisbyrån (Europol), som är en central del av den bredare europeiska strukturen för inre säkerhet. Samarbetet och politiken är fortfarande under utveckling, och fokus ligger på att avvärja EU-omfattande hot och brottslighet på ett effektivare sätt. För Europaparlamentets del är det särskilt viktigt att detta sker i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och bestämmelserna om uppgiftsskydd.