Kampen mot klimatförändringarna

01-02-2018

Vid FN:s klimatkonferens i Paris i december 2015 enades världens parter om att begränsa den globala uppvärmningen till gott och väl mindre än 2 ºC över de förindustriella nivåerna. Unionen har åtagit sig att till 2030 minska de sammanlagda utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent jämfört med 1990 års nivåer, samtidigt som man ska öka energieffektiviteten med 27 procent och andelen förnybara energikällor till 27 procent av den slutliga energianvändningen. Ett nyckelinstrument för att bekämpa klimatförändringarna är EU:s utsläppshandelssystem.

Vid FN:s klimatkonferens i Paris i december 2015 enades världens parter om att begränsa den globala uppvärmningen till gott och väl mindre än 2 ºC över de förindustriella nivåerna. Unionen har åtagit sig att till 2030 minska de sammanlagda utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent jämfört med 1990 års nivåer, samtidigt som man ska öka energieffektiviteten med 27 procent och andelen förnybara energikällor till 27 procent av den slutliga energianvändningen. Ett nyckelinstrument för att bekämpa klimatförändringarna är EU:s utsläppshandelssystem.