Ekonomiska och monetära unionens bakgrund

01-02-2018

Ekonomiska och monetära unionen (EMU) är resultatet av en gradvis ekonomisk integration i EU. Det är en utvidgning av EU:s inre marknad, med gemensamma bestämmelser för produkter och fri rörlighet för varor, kapital, arbetstagare och tjänster. En gemensam valuta, euron, har införts i euroområdet, som för närvarande omfattar 19 EU-medlemsstater. Alla 28 EU-medlemsstater, med undantag av Förenade kungariket och Danmark, ska införa euron när de i minst två år har deltagit i ERM II och uppfyller konvergenskriterierna. En gemensam monetär politik fastställs av Europeiska centralbanken (ECB) och kompletteras av en harmoniserad finanspolitik och en samordnad ekonomisk politik. Det finns ingen enskild institution inom EMU som ansvarar för den ekonomiska politiken. I stället delas ansvaret mellan medlemsstaterna och olika EU-institutioner.

Ekonomiska och monetära unionen (EMU) är resultatet av en gradvis ekonomisk integration i EU. Det är en utvidgning av EU:s inre marknad, med gemensamma bestämmelser för produkter och fri rörlighet för varor, kapital, arbetstagare och tjänster. En gemensam valuta, euron, har införts i euroområdet, som för närvarande omfattar 19 EU-medlemsstater. Alla 28 EU-medlemsstater, med undantag av Förenade kungariket och Danmark, ska införa euron när de i minst två år har deltagit i ERM II och uppfyller konvergenskriterierna. En gemensam monetär politik fastställs av Europeiska centralbanken (ECB) och kompletteras av en harmoniserad finanspolitik och en samordnad ekonomisk politik. Det finns ingen enskild institution inom EMU som ansvarar för den ekonomiska politiken. I stället delas ansvaret mellan medlemsstaterna och olika EU-institutioner.