Direkt beskattning: beskattning av bolag och personer

01-02-2018

Området för direktbeskattning är inte direkt reglerat i EU:s lagstiftning, men harmoniserade standarder för bolags- och personbeskattning har ändå införts genom flera direktiv och EU-domstolens rättspraxis. Åtgärder har dessutom vidtagits för att förhindra skatteundandragande och dubbelbeskattning.

Området för direktbeskattning är inte direkt reglerat i EU:s lagstiftning, men harmoniserade standarder för bolags- och personbeskattning har ändå införts genom flera direktiv och EU-domstolens rättspraxis. Åtgärder har dessutom vidtagits för att förhindra skatteundandragande och dubbelbeskattning.