Bankunionen

01-01-2018

Bankunionen inrättades som ett svar på finanskrisen och består för närvarande av två delar, den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) och den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM). SSM sköter tillsynen av de största och viktigaste bankerna i euroområdet direkt på europeisk nivå medan syftet med SRM är att på ett ordnat sätt genomdriva resolution av banker på obestånd med minimala kostnader för skattebetalarna och den reala ekonomin. En tredje del, ett europeiskt insättningsgarantisystem (EDIS), diskuteras för närvarande.

Bankunionen inrättades som ett svar på finanskrisen och består för närvarande av två delar, den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) och den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM). SSM sköter tillsynen av de största och viktigaste bankerna i euroområdet direkt på europeisk nivå medan syftet med SRM är att på ett ordnat sätt genomdriva resolution av banker på obestånd med minimala kostnader för skattebetalarna och den reala ekonomin. En tredje del, ett europeiskt insättningsgarantisystem (EDIS), diskuteras för närvarande.