Ekonomisk styrning

01-04-2018

Med ekonomisk styrning avses ett system av institutioner och förfaranden som har inrättats för att uppnå unionens mål på det ekonomiska området, nämligen samordning av den ekonomiska politiken för främjandet av ekonomiska och sociala framsteg för EU och dess medborgare. Den finansiella, finanspolitiska och ekonomiska krisen, som började 2008, visade att EU behövde en effektivare modell för ekonomisk styrning än den ekonomiska och finanspolitiska samordning som tillämpats fram till dess. Utvecklingen på området ekonomisk styrning innefattar förstärkt samordning och övervakning av både finanspolitik och makroekonomisk politik, och inrättandet av en ram för förvaltningen av finansiella kriser.

Med ekonomisk styrning avses ett system av institutioner och förfaranden som har inrättats för att uppnå unionens mål på det ekonomiska området, nämligen samordning av den ekonomiska politiken för främjandet av ekonomiska och sociala framsteg för EU och dess medborgare. Den finansiella, finanspolitiska och ekonomiska krisen, som började 2008, visade att EU behövde en effektivare modell för ekonomisk styrning än den ekonomiska och finanspolitiska samordning som tillämpats fram till dess. Utvecklingen på området ekonomisk styrning innefattar förstärkt samordning och övervakning av både finanspolitik och makroekonomisk politik, och inrättandet av en ram för förvaltningen av finansiella kriser.