Lägesrapport för genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer

15-03-2012

Den europeiska referensramen för kvalifikationer är ett instrument som är avsett att främja arbetstagares och studerandes rörlighet och livslånga lärande genom att skapa kopplingar till nationella kvalifikationssystem. Genom att analysera betydelsen, genomförandet och de första resultaten av den europeiska referensramen för kvalifikationer kan man dra slutsatsen att även om genomförandet hittills kan bedömas ha varit framgångsrikt kan man urskilja en del viktiga problem som utgör allvarliga hinder för ett fullständigt och tillförlitligt genomförande av den europeiska referensramen för kvalifikationer. Trots det bör genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer fortsätta under förutsättning att rätt betingelser uppfylls.

Den europeiska referensramen för kvalifikationer är ett instrument som är avsett att främja arbetstagares och studerandes rörlighet och livslånga lärande genom att skapa kopplingar till nationella kvalifikationssystem. Genom att analysera betydelsen, genomförandet och de första resultaten av den europeiska referensramen för kvalifikationer kan man dra slutsatsen att även om genomförandet hittills kan bedömas ha varit framgångsrikt kan man urskilja en del viktiga problem som utgör allvarliga hinder för ett fullständigt och tillförlitligt genomförande av den europeiska referensramen för kvalifikationer. Trots det bör genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer fortsätta under förutsättning att rätt betingelser uppfylls.

Extern avdelning

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)