Analys av de akademiska karriärer och yrkeskarriärer som de utexaminerade eleverna vid europaskolorna gjort

15-10-2008

Extern avdelning

van Dijk Management Consultants (Brussels) and University of Liège