Offentliga och kommersiella modeller för tillträde i den digitala tidsåldern

15-04-2013

Denna rapport innehåller en översikt över nuläge och potentiell utveckling på området för leverans av digitalt innehåll till en bredare publik i Europa, inklusive erfarenheter från den offentliga sektorn och kommersiella leverantörer. I anslutning till de problem och orsaker som redovisas lämnas en serie rekommendationer för hur man kan underlätta tillgången till innehåll i Europa i den digitala tidsåldern.

Denna rapport innehåller en översikt över nuläge och potentiell utveckling på området för leverans av digitalt innehåll till en bredare publik i Europa, inklusive erfarenheter från den offentliga sektorn och kommersiella leverantörer. I anslutning till de problem och orsaker som redovisas lämnas en serie rekommendationer för hur man kan underlätta tillgången till innehåll i Europa i den digitala tidsåldern.

Extern avdelning

Claudio Feijoo, Sven Lindmark, Juan Pablo Villar, Carlota Tarín, Javier Gelabert and Beatriz Matía