Erasmus för alla (2014 - 2020)

16-04-2012

Idén bakom det föreslagna programmet Erasmus för alla (20142020) är att inom en ram samla en lång rad av EU:s verksamheter inom högre utbildning, skol-, yrkes- och vuxenutbildning, ungdomspolitik och idrott på gräsrotsnivå. I detta informationsmeddelande presenteras och granskas den kontext, den uppbyggnad, det innehåll och den förvaltningsstruktur som ingår i förslaget. Dessutom lämnas tio rekommendationer i syfte att se till att man genom det föreslagna programmet inte endast försöker göra förvaltningen mer effektiv, utan att man också lägger tillräcklig vikt vid de olika sektorernas särskilda politiska behov. Avslutningsvis tillhandahålls en detaljerad översikt över de planerade åtgärderna och budgetmedlen.

Idén bakom det föreslagna programmet Erasmus för alla (20142020) är att inom en ram samla en lång rad av EU:s verksamheter inom högre utbildning, skol-, yrkes- och vuxenutbildning, ungdomspolitik och idrott på gräsrotsnivå. I detta informationsmeddelande presenteras och granskas den kontext, den uppbyggnad, det innehåll och den förvaltningsstruktur som ingår i förslaget. Dessutom lämnas tio rekommendationer i syfte att se till att man genom det föreslagna programmet inte endast försöker göra förvaltningen mer effektiv, utan att man också lägger tillräcklig vikt vid de olika sektorernas särskilda politiska behov. Avslutningsvis tillhandahålls en detaljerad översikt över de planerade åtgärderna och budgetmedlen.

Extern avdelning

Guy Haug and Bernd Wächter