Struktur- och sammanhållningspolitiken efter Lissabonfördraget

15-02-2010

Lissabonfördraget medför stora konsekvenser för struktur- och sammanhållningspolitiken. I denna studie analyseras förändringarna inom de politiska områden som faller inom behörigheten för utredningsavdelning B vid Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik (områden som rör institutioner, förfaranden, finanser och rättsakters innehåll).

Lissabonfördraget medför stora konsekvenser för struktur- och sammanhållningspolitiken. I denna studie analyseras förändringarna inom de politiska områden som faller inom behörigheten för utredningsavdelning B vid Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik (områden som rör institutioner, förfaranden, finanser och rättsakters innehåll).