Samspelet mellan jordbruk och klimatförändringar och mellan jordbruk och biologisk mångfald

15-07-2013

Befolkningsökningen och den ekonomiska utvecklingen kommer att leda till ökad global efterfrågan på livsmedel och energi från marken de kommande årtiondena. Detta sammanfaller med behovet av att anpassa jordbruket till tilltagande klimathot (som antagligen blir större än möjligheterna i Europa), samtidigt som jordbrukets klimatpåverkan minskas. Samtidigt väntas den biologiska mångfalden fortsätta att minska på grund av att intensiva jordbruksmetoder används och jordbruk som ger biologisk mångfald försvinner. Jordbrukets hållbarhet på lång sikt motverkas av tendenser som markförstöring, färre pollinatörer, minskad naturlig biologisk kontroll av skadedjur och sjukdomar och minskad genetisk mångfald i växt- och djurriket. Det krävs genomgripande förändringar av jordbrukssystemen i Europa för att snabbt åstadkomma minskade växthusgasutsläpp från jordbruket, effektiv anpassning till klimatförändringarna och stärkt bevarande av den biologiska mångfalden. I rapporten rekommenderas ett antal åtgärdsalternativ för att stimulera miljövänliga åtgärder, begränsa ohållbara metoder och främja innovation, samtidigt som miljöskyddskrav införs för ny teknik som skulle kunna få oönskade negativa effekter på den biologiska mångfalden.

Befolkningsökningen och den ekonomiska utvecklingen kommer att leda till ökad global efterfrågan på livsmedel och energi från marken de kommande årtiondena. Detta sammanfaller med behovet av att anpassa jordbruket till tilltagande klimathot (som antagligen blir större än möjligheterna i Europa), samtidigt som jordbrukets klimatpåverkan minskas. Samtidigt väntas den biologiska mångfalden fortsätta att minska på grund av att intensiva jordbruksmetoder används och jordbruk som ger biologisk mångfald försvinner. Jordbrukets hållbarhet på lång sikt motverkas av tendenser som markförstöring, färre pollinatörer, minskad naturlig biologisk kontroll av skadedjur och sjukdomar och minskad genetisk mångfald i växt- och djurriket. Det krävs genomgripande förändringar av jordbrukssystemen i Europa för att snabbt åstadkomma minskade växthusgasutsläpp från jordbruket, effektiv anpassning till klimatförändringarna och stärkt bevarande av den biologiska mångfalden. I rapporten rekommenderas ett antal åtgärdsalternativ för att stimulera miljövänliga åtgärder, begränsa ohållbara metoder och främja innovation, samtidigt som miljöskyddskrav införs för ny teknik som skulle kunna få oönskade negativa effekter på den biologiska mångfalden.

Extern avdelning

E. Underwood, J. Poláková, B. Kretschmer, A. J. McConville and G. M. Tucker (IEEP) ; E. Dooley, A. Frelih-Larsen and S. Naumann (Ecologic Institute) ; S. Berman, M. Sarteel and C. Tostivint (BIO Intelligence Service) ; N. M. van der Grijp (Institute for Environmental Studies - IVM ; VU University) ; N. Maxted (School of Biosciences, University of Birmingham)