Fisket i Estland

26-05-2007

Informationsmeddelande till fiskeriutskottets delegation i Estland den 28–30 juni 2007. I detta meddelande beskrivs fiskerinäringen i Estland. Vidare beskrivs fiskeregleringen i Östersjön och tillämpningsvillkoren för det estniska systemet med individuellt överförbara kvoter.

Informationsmeddelande till fiskeriutskottets delegation i Estland den 28–30 juni 2007. I detta meddelande beskrivs fiskerinäringen i Estland. Vidare beskrivs fiskeregleringen i Östersjön och tillämpningsvillkoren för det estniska systemet med individuellt överförbara kvoter.