Fisket i Sverige

15-04-2010

Detta meddelande har beställts av fiskeriutskottet för dess delegation till Sverige (25.5.2010–27.5.2010). Meddelandet ger en överblick över huvuddragen i den svenska fiskerinäringen, främst frågor som den rättsliga och institutionella ramen, fiskeriförvaltningen, fångster, fiskeflottan, fiskeindustrin, handel, sysselsättning, fiskmarknaden och havsforskning.

Detta meddelande har beställts av fiskeriutskottet för dess delegation till Sverige (25.5.2010–27.5.2010). Meddelandet ger en överblick över huvuddragen i den svenska fiskerinäringen, främst frågor som den rättsliga och institutionella ramen, fiskeriförvaltningen, fångster, fiskeflottan, fiskeindustrin, handel, sysselsättning, fiskmarknaden och havsforskning.