Olika fiskemetoders långsiktiga effekter på ekosystemet i Kattegatt och Öresund

14-05-2010

Skillnaderna i teknisk reglering mellan Öresund och Kattegatt utvärderades, eftersom det råder förbud mot fiske med släpredskap i Öresund medan det inte finns några sådana begränsningar i det angränsande Kattegatt. Tidigare viktiga fiskarter har antingen försvunnit eller minskat till restpopulationer i Kattegatt medan fisksamhället i Öresund är mindre påverkat. Det är rimligt att tro att den högre fiskproduktiviteten i Öresund har samband med avsaknaden av trålning i Öresund.

Skillnaderna i teknisk reglering mellan Öresund och Kattegatt utvärderades, eftersom det råder förbud mot fiske med släpredskap i Öresund medan det inte finns några sådana begränsningar i det angränsande Kattegatt. Tidigare viktiga fiskarter har antingen försvunnit eller minskat till restpopulationer i Kattegatt medan fisksamhället i Öresund är mindre påverkat. Det är rimligt att tro att den högre fiskproduktiviteten i Öresund har samband med avsaknaden av trålning i Öresund.

Extern avdelning

Henrik SVEDÄNG (Havsmiljöinstitutet - Swedish Institute for the Marine Environment, Göteborg, Sweden)