Industriellt fiske i Östersjön

15-03-2011

Vid fiske av skarpsill och sill som djurfoder och för industriella ändamål (fiskmjöl och oljeproduktion) i Östersjön används huvudsakligen trålar. Fångster avsedda som livsmedel tas också upp med trål. Landningarna av skarpsill och sill styrs av efterfrågan. Internationella havsforskningsrådet har inte fastställt något mål för maximal hållbar avkastning (MSY) för alla bestånd, men fångsterna av sill och skarpsill i Östersjön tycks ligga i närheten av dagens MSY-nivåer eller något däröver. Förändringar av sill- och skarpsillsbeståndens storlek och tillväxt beror åtminstone delvis på förändringar av predationen från torsk och på miljöfaktorer.

Vid fiske av skarpsill och sill som djurfoder och för industriella ändamål (fiskmjöl och oljeproduktion) i Östersjön används huvudsakligen trålar. Fångster avsedda som livsmedel tas också upp med trål. Landningarna av skarpsill och sill styrs av efterfrågan. Internationella havsforskningsrådet har inte fastställt något mål för maximal hållbar avkastning (MSY) för alla bestånd, men fångsterna av sill och skarpsill i Östersjön tycks ligga i närheten av dagens MSY-nivåer eller något däröver. Förändringar av sill- och skarpsillsbeståndens storlek och tillväxt beror åtminstone delvis på förändringar av predationen från torsk och på miljöfaktorer.

Extern avdelning

Hans LASSEN (Denmark)