Lokala myndigheters roll i hanteringen av sociala skillnader

15-05-2009

I denna undersökning presenteras en kritisk analys av lokala myndigheters befogenheter, deras instrument och deras roll i att avhjälpa sociala skillnader. Det ges en allmän beskrivning av de lokala myndigheternas olika uppbyggnad runt om i EU och man går sedan närmare in på hur dessa myndigheter hanterar specifika politiska utmaningar. Undersökningen bygger på fallstudier av 13 olika lokala myndigheter; utmaningar de ställs inför, deras prioriteringar, arbetsmetoder och krav. Analysen syftar till att identifiera vanliga faktorer som leder till framgångsrika eller misslyckade strategier, och möjliga lösningar föreslås.

I denna undersökning presenteras en kritisk analys av lokala myndigheters befogenheter, deras instrument och deras roll i att avhjälpa sociala skillnader. Det ges en allmän beskrivning av de lokala myndigheternas olika uppbyggnad runt om i EU och man går sedan närmare in på hur dessa myndigheter hanterar specifika politiska utmaningar. Undersökningen bygger på fallstudier av 13 olika lokala myndigheter; utmaningar de ställs inför, deras prioriteringar, arbetsmetoder och krav. Analysen syftar till att identifiera vanliga faktorer som leder till framgångsrika eller misslyckade strategier, och möjliga lösningar föreslås.

Extern avdelning

Peter Schneidewind (Metis GmbH), Hannes Wimmer (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Szabolcs Klubuk (Metis GmbH) and Christoph Gollner (Assistant researcher of Metis GmbH)