Hur kan regional- och sammanhållningspolitiken hantera de demografiska utmaningarna?

16-09-2013

Denna studie ger en översikt av regionala demografiska strukturer och trender i EU, med fokus på deras sannolika effekter på den socioekonomiska och territoriella sammanhållningen samt sammanhållningspolitikens roll för att hantera den demografiska utvecklingen. Studien innehåller även en detaljerad analys av hur och i vilken omfattning den demografiska utvecklingen har hanterats på regional nivå genom den europeiska sammanhållningspolitiken och strukturfonderna under perioden 2007–2013. Syftet är att ta reda på hur de sammanhållningspolitiska åtgärderna kan bli effektivare under den kommande programperioden (2014–2020). Studien innehåller dessutom en granskning av litteratur och uppgifter om demografiska och geografiska trender i EU:s regioner samt den viktigaste politiska utvecklingen, en granskning av sammanhållningspolitikens programdokument för perioden 2007–2013, en ingående fältundersökning av tio regionala fallstudier och god praxis samt slutligen en övergripande genomgång av de huvudsakliga resultaten för att dra slutsatser och utforma politiska rekommendationer för programperioden 2014–2020.

Denna studie ger en översikt av regionala demografiska strukturer och trender i EU, med fokus på deras sannolika effekter på den socioekonomiska och territoriella sammanhållningen samt sammanhållningspolitikens roll för att hantera den demografiska utvecklingen. Studien innehåller även en detaljerad analys av hur och i vilken omfattning den demografiska utvecklingen har hanterats på regional nivå genom den europeiska sammanhållningspolitiken och strukturfonderna under perioden 2007–2013. Syftet är att ta reda på hur de sammanhållningspolitiska åtgärderna kan bli effektivare under den kommande programperioden (2014–2020). Studien innehåller dessutom en granskning av litteratur och uppgifter om demografiska och geografiska trender i EU:s regioner samt den viktigaste politiska utvecklingen, en granskning av sammanhållningspolitikens programdokument för perioden 2007–2013, en ingående fältundersökning av tio regionala fallstudier och god praxis samt slutligen en övergripande genomgång av de huvudsakliga resultaten för att dra slutsatser och utforma politiska rekommendationer för programperioden 2014–2020.

Extern avdelning

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)