Offentlig upphandling och sammanhållningspolitiken

15-06-2012

I denna studie undersöks kopplingen mellan två viktiga områden av allmänt intresse: offentlig upphandling och sammanhållningspolitiken. Studien inleds med en förklaring av hur och var upphandling tillämpas inom ramen för sammanhållningspolitiken. Därefter analyseras den nuvarande situationen inom EU, införlivandet av upphandlingsbestämmelserna i den nationella lagstiftningen och den pågående reformen av den rättsliga regelverket. Studien fokuserar främst på betydelsen av upphandling inom EU:s sammanhållningspolitik. Exempel på representativ, praktisk erfarenhet används för att komplettera de uppgifter som tagits fram genom litteraturgenomgång. En rad intervjuer med de aktörer som genomför sammanhållningspolitiken i praktiken har bidragit till utarbetandet av ett flertal av rekommendationerna i slutet av studien.

I denna studie undersöks kopplingen mellan två viktiga områden av allmänt intresse: offentlig upphandling och sammanhållningspolitiken. Studien inleds med en förklaring av hur och var upphandling tillämpas inom ramen för sammanhållningspolitiken. Därefter analyseras den nuvarande situationen inom EU, införlivandet av upphandlingsbestämmelserna i den nationella lagstiftningen och den pågående reformen av den rättsliga regelverket. Studien fokuserar främst på betydelsen av upphandling inom EU:s sammanhållningspolitik. Exempel på representativ, praktisk erfarenhet används för att komplettera de uppgifter som tagits fram genom litteraturgenomgång. En rad intervjuer med de aktörer som genomför sammanhållningspolitiken i praktiken har bidragit till utarbetandet av ett flertal av rekommendationerna i slutet av studien.

Extern avdelning

Jürgen Pucher, Christine Hamza, Michael Leckey and Herta Tödtling–Schönhofer (Metis GmbH)