Effekterna av en eventuell EU-beslutad utvidgning av svavelkontrollområdena till hela den europeiska kusten

15-05-2012

Denna rapport ger en ingående analys av effekterna av politiska beslut om svavelkontrollområden i allmänhet samt om en utvidgning av dem till alla områden utefter EU:s kuster. Rapporten innehåller relevant bakgrundsinformation och forskningsresultat som kommer att fungera som stöd i den parlamentariska debatten om möjligheterna att utvidga svavelkontrollområdena till att omfatta EU:s kustregioner. Utöver målet om att stödja den politiska utvecklingen omfattar resultaten i denna rapport även aktuell information och statistik samt andra vetenskapliga åsikter, som bygger på resultaten av den utvidgade undersökningen om denna fråga.

Denna rapport ger en ingående analys av effekterna av politiska beslut om svavelkontrollområden i allmänhet samt om en utvidgning av dem till alla områden utefter EU:s kuster. Rapporten innehåller relevant bakgrundsinformation och forskningsresultat som kommer att fungera som stöd i den parlamentariska debatten om möjligheterna att utvidga svavelkontrollområdena till att omfatta EU:s kustregioner. Utöver målet om att stödja den politiska utvecklingen omfattar resultaten i denna rapport även aktuell information och statistik samt andra vetenskapliga åsikter, som bygger på resultaten av den utvidgade undersökningen om denna fråga.

Extern avdelning

Orestis Schinas (HSBA) and Jian Bani (I3 Group)