Hur separationen mellan infrastrukturförvaltning och transportverksamhet har påverkat järnvägssektorn i EU

16-05-2011

Denna rapport granskar erfarenheterna från vertikal separation inom EU:s järnvägssektor. För- och nackdelar med vertikal separation diskuteras såväl som separationens följder för ekonomi, drift, säkerhet och användare. Olika strategier för vertikal separation har gett olika resultat, där vissa strategier har bidragit avsevärt till utvecklingen av en järnvägssektor karaktäriserad av konkurrens, medan andra inte har gjort det. I denna rapport visas resultaten av en jämförande analys med stöd från flera källor.

Denna rapport granskar erfarenheterna från vertikal separation inom EU:s järnvägssektor. För- och nackdelar med vertikal separation diskuteras såväl som separationens följder för ekonomi, drift, säkerhet och användare. Olika strategier för vertikal separation har gett olika resultat, där vissa strategier har bidragit avsevärt till utvecklingen av en järnvägssektor karaktäriserad av konkurrens, medan andra inte har gjort det. I denna rapport visas resultaten av en jämförande analys med stöd från flera källor.

Extern avdelning

Francesco Dionori (Steer Davies Gleave, Dick Dunmore (Steer Davies Gleave), Simon Ellis (Steer Davies Gleave) and Pietro Crovato (Steer Davies Gleave)