Förbättra begreppet ”Höghastighetsleder till sjöss”

15-12-2014

I denna studie ges en översikt av programmet Höghastighetsleder till sjöss alltsedan det inletts. Den forskning som utförts har gett vid handen att tre huvudsakliga hinder föreligger. Hindren är följande: 1) Aktörerna är inte tillräckligt medvetna om programmet. 2) Det brister i kontinuitet efter att projektfinansieringen avslutats. 3) Samarbetet mellan aktörerna är inte alltid det bästa möjliga. Tillsammans med andra hinder har dessa tre faktorer lett till att programmet blivit mindre effektivt än man kunnat vänta sig. Därför har det utfärdats rekommendationer och möjliga scenarier för en förbättring av konceptet Höghastighetsleder till sjöss.

I denna studie ges en översikt av programmet Höghastighetsleder till sjöss alltsedan det inletts. Den forskning som utförts har gett vid handen att tre huvudsakliga hinder föreligger. Hindren är följande: 1) Aktörerna är inte tillräckligt medvetna om programmet. 2) Det brister i kontinuitet efter att projektfinansieringen avslutats. 3) Samarbetet mellan aktörerna är inte alltid det bästa möjliga. Tillsammans med andra hinder har dessa tre faktorer lett till att programmet blivit mindre effektivt än man kunnat vänta sig. Därför har det utfärdats rekommendationer och möjliga scenarier för en förbättring av konceptet Höghastighetsleder till sjöss.