Makroregioners nya roll i det Europeiska territoriella samarbetet

15-01-2015

Denna studie innehåller en kritisk analys av makroregioners framtida roll vid genomförandet av det europeiska internationella samarbetet. Studien grundar sig på en litteraturgenomgång och fallstudier och anger en bedömning av eventuella fördelar vid utvecklingen av nya makroregionala strategier samt de vanligaste riskerna och svårigheterna vid genomförandet. Rekommendationer ges för att informera Europaparlamentet om hur det effektivt kan stödja upprättandet och genomförandet av nya makroregionala strategier.

Denna studie innehåller en kritisk analys av makroregioners framtida roll vid genomförandet av det europeiska internationella samarbetet. Studien grundar sig på en litteraturgenomgång och fallstudier och anger en bedömning av eventuella fördelar vid utvecklingen av nya makroregionala strategier samt de vanligaste riskerna och svårigheterna vid genomförandet. Rekommendationer ges för att informera Europaparlamentet om hur det effektivt kan stödja upprättandet och genomförandet av nya makroregionala strategier.

Extern avdelning

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)