Social integration i EU:s kollektivtrafik

16-03-2015

Denna rapport beskriver kopplingen mellan transporter och social integration enligt aktuell litteratur och lägger fram bevis om vilka befolkningsgrupper som löper större risk för socialt och transportmässigt utanförskap. Den ger också exempel på god praxis för att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik för de mest utsatta användarna, med syfte att ta fram uppgifter för att förbättra EU:s roll vad gäller att underlätta införandet av sociala integreringsfrågor i kollektivtrafikpolitiken.

Denna rapport beskriver kopplingen mellan transporter och social integration enligt aktuell litteratur och lägger fram bevis om vilka befolkningsgrupper som löper större risk för socialt och transportmässigt utanförskap. Den ger också exempel på god praxis för att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik för de mest utsatta användarna, med syfte att ta fram uppgifter för att förbättra EU:s roll vad gäller att underlätta införandet av sociala integreringsfrågor i kollektivtrafikpolitiken.