ANALYS FÖR UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING – MINORITETSSPRÅK OCH UTBILDNING: BÄSTA PRAXIS OCH FALLGROPAR

15-02-2017

Denna rapport ger en ingående jämförande analys av tretton språkfallstudier för att få inblick i situationen för minoritetsspråk i Europas utbildningssystem. Indikationer om bästa praxis beskrivs och utmaningar som minoritetsspråken står inför när det gäller utbildning lyfts fram. Särskild uppmärksamhet ägnas yrkesutbildning och karriärmöjligheter. Avslutningsvis ger denna rapport rekommendationer om hur EU kan stödja minoritetsspråk i utbildningen.

Denna rapport ger en ingående jämförande analys av tretton språkfallstudier för att få inblick i situationen för minoritetsspråk i Europas utbildningssystem. Indikationer om bästa praxis beskrivs och utmaningar som minoritetsspråken står inför när det gäller utbildning lyfts fram. Särskild uppmärksamhet ägnas yrkesutbildning och karriärmöjligheter. Avslutningsvis ger denna rapport rekommendationer om hur EU kan stödja minoritetsspråk i utbildningen.

Extern avdelning

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK