ThinkTank logo Dokumenten som hjälper till med att utforma ny EU-lagstiftning
Publicerat 16-07-2018

The advent of blockchain in trade

16-07-2018

Blockchain is a fairly new technology that is still evolving. Initially used for digital currencies, most research into this technology has been carried out for the finance industry. In recent years, however, research and development on supply chains and trade-related business processes have also gained ground. Start-ups and large companies have already exploited a wide range of blockchain-based applications in these areas, but the opportunities generated by this technology in international trade ...

Blockchain is a fairly new technology that is still evolving. Initially used for digital currencies, most research into this technology has been carried out for the finance industry. In recent years, however, research and development on supply chains and trade-related business processes have also gained ground. Start-ups and large companies have already exploited a wide range of blockchain-based applications in these areas, but the opportunities generated by this technology in international trade have yet to be fully exploited.

Human Rights in Cambodia

16-07-2018

Ravaged by genocide and armed conflict in the 1970s and 1980s, since 1985 Cambodia has been under the stable but repressive rule of Prime Minister Hun Sen. Nominally a multi-party democracy, the country has long been in effect a one-party state. Repression has intensified since the results of the 2013 election showed growing support for the opposition. With the next parliamentary election scheduled for July 2018, the government decided to ban the country's main opposition party, a move which drew ...

Ravaged by genocide and armed conflict in the 1970s and 1980s, since 1985 Cambodia has been under the stable but repressive rule of Prime Minister Hun Sen. Nominally a multi-party democracy, the country has long been in effect a one-party state. Repression has intensified since the results of the 2013 election showed growing support for the opposition. With the next parliamentary election scheduled for July 2018, the government decided to ban the country's main opposition party, a move which drew international condemnation.

Revision of the Community Code on Visas

16-07-2018

The European Union Code on Visas is one of the core elements of the EU's visa policy. It lays down the procedures and conditions for issuing short-stay visas for third-country nationals. On 14 March 2018, the Commission adopted a proposal to revise the Community Code on Visas (visa code). The main objective of the proposal is to strengthen the common visa policy while taking into account migration and security concerns, by increasing the role of visa policy in the EU's cooperation with third-countries ...

The European Union Code on Visas is one of the core elements of the EU's visa policy. It lays down the procedures and conditions for issuing short-stay visas for third-country nationals. On 14 March 2018, the Commission adopted a proposal to revise the Community Code on Visas (visa code). The main objective of the proposal is to strengthen the common visa policy while taking into account migration and security concerns, by increasing the role of visa policy in the EU's cooperation with third-countries, as well as economic considerations, by facilitating processing of visas for legitimate travellers who contribute to the EU's economy and its cultural and social development. Currently, the proposal is still at the early stage of discussions in committee.

Interim digital services tax on revenues from certain digital services

16-07-2018

There is a consensus that the digital economy is relatively undertaxed when compared with traditional businesses. Certain inherent characteristics such as reliance on cross-border provision of services without physical presence, easy transfers of intangible assets, and novel ways to create value make it particularly easy for enterprises to limit their tax liabilities. In order to provide a solution to this problem, in March 2018 the Commission adopted the 'fair taxation of the digital economy' package ...

There is a consensus that the digital economy is relatively undertaxed when compared with traditional businesses. Certain inherent characteristics such as reliance on cross-border provision of services without physical presence, easy transfers of intangible assets, and novel ways to create value make it particularly easy for enterprises to limit their tax liabilities. In order to provide a solution to this problem, in March 2018 the Commission adopted the 'fair taxation of the digital economy' package, comprised of two proposals. One concerns a permanent reform of corporate tax regime while the second is a proposal for a directive on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services, which would apply as an interim measure until the permanent reform has been implemented. The tax is to cover businesses above two thresholds: total annual worldwide revenues exceeding €750 million and annual revenues in the EU exceeding €50 million. The proposed single rate is at 3 %, levied on gross revenues resulting from the provision of certain digital services where user value creation is essential. The stakeholders and the Member States seem to be divided on the issue.

Utrikespolitiken: mål, instrument och resultat

01-01-2018

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) inrättades 1993 och har sedan dess stärkts i de efterföljande fördragen. Numera granskar parlamentet Gusp och bidrar till dess utveckling, framför allt genom att ge stöd till Europeiska utrikestjänsten, EU:s särskilda representanter och EU:s delegationer. Omfattningen av och räckvidden för Gusp bestäms av parlamentets budgetbefogenheter och av de finansiella instrument som stöder EU:s verksamhet på utrikesområdet.

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) inrättades 1993 och har sedan dess stärkts i de efterföljande fördragen. Numera granskar parlamentet Gusp och bidrar till dess utveckling, framför allt genom att ge stöd till Europeiska utrikestjänsten, EU:s särskilda representanter och EU:s delegationer. Omfattningen av och räckvidden för Gusp bestäms av parlamentets budgetbefogenheter och av de finansiella instrument som stöder EU:s verksamhet på utrikesområdet.

De transatlantiska förbindelserna: USA och Kanada

01-02-2018

EU, USA och Kanada delar värdena demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk och politisk frihet och har delvis samma utrikespolitiska och säkerhetsmässiga intressen. Det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada och det strategiska partnerskapsavtalet undertecknades den 30 oktober 2016 och godkändes av Europaparlamentet den 15 februari 2017. Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar mellan EU och USA, som inleddes den 8 juli 2013, ...

EU, USA och Kanada delar värdena demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk och politisk frihet och har delvis samma utrikespolitiska och säkerhetsmässiga intressen. Det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada och det strategiska partnerskapsavtalet undertecknades den 30 oktober 2016 och godkändes av Europaparlamentet den 15 februari 2017. Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar mellan EU och USA, som inleddes den 8 juli 2013, har stått stilla sedan valet av president Trump.

Arbetsmiljö

01-05-2018

Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. Unionslagstiftningen har infört minimistandarder för skydd av arbetstagare, medan medlemsstater får behålla eller införa mer långtgående åtgärder. När Lissabonfördraget trädde i kraft blev EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande, vilket gjorde att arbetsmiljöpolitiken blev en ännu viktigare del av unionslagstiftningen.

Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. Unionslagstiftningen har infört minimistandarder för skydd av arbetstagare, medan medlemsstater får behålla eller införa mer långtgående åtgärder. När Lissabonfördraget trädde i kraft blev EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande, vilket gjorde att arbetsmiljöpolitiken blev en ännu viktigare del av unionslagstiftningen.

Europeiska socialfonden

01-02-2018

Europeiska socialfonden (ESF) inrättades genom Romfördraget för att förbättra arbetstagarnas rörlighet och deras möjligheter att få arbete på den gemensamma marknaden. Fondens uppgifter och reglerna för verksamheten har därefter reviderats för att avspegla utvecklingen av det ekonomiska läget och sysselsättningen i medlemsstaterna samt de politiska prioriteringar som fastställts på EU-nivå.

Europeiska socialfonden (ESF) inrättades genom Romfördraget för att förbättra arbetstagarnas rörlighet och deras möjligheter att få arbete på den gemensamma marknaden. Fondens uppgifter och reglerna för verksamheten har därefter reviderats för att avspegla utvecklingen av det ekonomiska läget och sysselsättningen i medlemsstaterna samt de politiska prioriteringar som fastställts på EU-nivå.

Publicerat 13-07-2018

Improving road infrastructure safety management

13-07-2018

In order to improve the EU road safety and substantially reduce road deaths, several measures were taken at the EU level. A general policy document was adopted in 2010, when the European Commission published the Road Safety Programme 2011-2020. The current revision of the road safety management procedures was triggered by the fact that the progress in the reduction of road fatalities stalled and that the existing road security measures needed to be adapted to changes in mobility resulting from societal ...

In order to improve the EU road safety and substantially reduce road deaths, several measures were taken at the EU level. A general policy document was adopted in 2010, when the European Commission published the Road Safety Programme 2011-2020. The current revision of the road safety management procedures was triggered by the fact that the progress in the reduction of road fatalities stalled and that the existing road security measures needed to be adapted to changes in mobility resulting from societal trends and technological developments. The impact assessment accompanying this proposal clearly explains the problems currently encountered, and proposes adequate solutions. The Commission used different sources to substantiate the impact assessment and also undertook several stakeholder consultation activities. However, some parts of the IA do not entirely follow the requirements of the Better Regulation Guidelines in that it does not set sufficiently specific and time-bound objectives. More detailed information on proportionality and publication of the support study would have also been desirable.

European production and preservation orders and the appointment of legal representatives for gathering electronic evidence

13-07-2018

The IA provides a comprehensive description of the problem and the options are clearly linked to the objectives and the problem definition. It would have benefited the analysis if coherence and complementarity between this initiative and other proposed EU legislation would have been further explained. Moreover, stakeholders’ views are mentioned in a rather general way throughout the IA report and also, the problem drivers are not evenly discussed. It is to be noted that the proposed Regulation does ...

The IA provides a comprehensive description of the problem and the options are clearly linked to the objectives and the problem definition. It would have benefited the analysis if coherence and complementarity between this initiative and other proposed EU legislation would have been further explained. Moreover, stakeholders’ views are mentioned in a rather general way throughout the IA report and also, the problem drivers are not evenly discussed. It is to be noted that the proposed Regulation does not entirely follow the IA as it does not include legislative measures on direct access and access to databases, and on the other hand, it includes additional conditions for issuing a European Production Order.

Kommande evenemang

18-07-2018
Tables rondes à Niamey : Numérique, eau et agriculture, et énergies renouvelables
Övrigt -
BURO EPRS
04-09-2018
Fiscal stabilization capacity for the Euro area: IMF proposals and political reality
Övrigt -
EPRS

Infografik

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.

widget imageRSS widgetsar

Klicka på ikonen nedan om du vill lägga till en widget för de publikationer som finns tillgängliga via Think Tank på dina sidor.

Lägg till ett RSS-program

Publikationer från Think Tank

Upphovsmannen är ansvarig för allt innehåll i dokumenten på webbsidan Think Tank, och de åsikter som framförs däri utgör inte nödvändigtvis Europaparlamentets officiella ståndpunkt. Texterna är avsedda för Europaparlamentets ledamöter och personal som stöd i deras parlamentariska arbete.

Think Tank finns på...