ThinkTank logo Dokumenten som hjälper till med att utforma ny EU-lagstiftning
Publicerat 09-08-2017

Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU

02-08-2017

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Extern avdelning

Yvonne Galligan, Renate Haupfleisch, Lisa Irvine, Katja Korolkova, Monika Natter, Ulrike Schultz, Sally Wheeler

Discrimination and access to employment for female workers with disabilities

22-06-2017

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of ...

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of a gender perspective in all disability policies and legislation, with specific measures targeted to women with disabilities. The study also includes clear indications on implementation and monitoring mechanisms. The analysis is based on available European comparative data and in-depth analysis of seven European Member States.

Extern avdelning

Istituto per la ricerca sociale: Manuela Samek Lodovici, Nicola Orlando, Daniela Loi, Serena Marianna Drufuca, Flavia Pesce ; Country experts: Denmark: Bent Greve ; France: Anne Eydoux ; Germany: Flavia Pesce ; Italy: Flavia Pesce ; Poland: Malgorzata Grabarek and Izabela Przybysz ; Spain: Elvira González Gago and Nuria Guilló Rodríguez

Legal Implications of Brexit: Customs Union, Internal Market Acquis for Goods and Services, Consumer Protection Law, Public Procurement

09-08-2017

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in ...

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in the European Economic Area (EEA), the application of tailor-made arrangements, as well as the fall-back scenario, in which the mutual relationship is governed by WTO law. Following an analysis of the EU legal framework defining the withdrawal of a Member State from the EU the study develops an analytical framework that allows for the identification of the legal impact of different Brexit scenarios on policy fields falling within the ambit of the IMCO Committee. In this context, the general impact of the EEA model, the tailor-made model and the WTO model on key pieces of the currently existing acquis communautaire in these policy areas are highlighted.

Extern avdelning

Fabian AMTENBRINK, Menelaos MARKAKIS and René REPASI Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam / European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) Erasmus University Rotterdam

Publicerat 07-08-2017

Offentliga upphandlingsavtal

01-06-2017

Offentliga myndigheter ingår avtal för att få bygg- och anläggningsarbeten utförda, varor levererade eller tjänster tillhandahållna. Dessa avtal, som ingås mot ersättning med en eller flera aktörer, kallas offentliga upphandlingsavtal och motsvarar en betydande del av EU:s BNP. Endast en liten andel av de offentliga upphandlingsavtalen har emellertid gått till utländska företag. Genom att principerna för den inre marknaden tillämpas på dessa avtal fördelas de ekonomiska resurserna på ett bättre sätt ...

Offentliga myndigheter ingår avtal för att få bygg- och anläggningsarbeten utförda, varor levererade eller tjänster tillhandahållna. Dessa avtal, som ingås mot ersättning med en eller flera aktörer, kallas offentliga upphandlingsavtal och motsvarar en betydande del av EU:s BNP. Endast en liten andel av de offentliga upphandlingsavtalen har emellertid gått till utländska företag. Genom att principerna för den inre marknaden tillämpas på dessa avtal fördelas de ekonomiska resurserna på ett bättre sätt och offentliga medel används mer rationellt. Parlamentet och rådet antog ett nytt lagstiftningspaket om offentlig upphandling under 2014 i syfte att förenkla förfarandena och göra dem mer flexibla. På så sätt kunde man underlätta små och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar och se till att sociala kriterier och miljökriterier beaktas i större utsträckning.

Konsumentpolitik: principer och instrument

01-06-2017

Forskning som genomförts för Europaparlamentets räkning visar att en ändamålsenlig konsumentskyddspolitik är en förutsättning för en effektiv och välfungerande europeisk marknad[1]. Förbättrad insyn och mer medvetna transaktioner till följd av en väl utformad och genomförd konsumentpolitik leder inte bara till bättre lösningar för konsumenterna utan även till ökad marknadseffektivitet[2]. Ett effektivt konsumentskydd är därför en grundläggande del av en välfungerande inre marknad. Syftet är att garantera ...

Forskning som genomförts för Europaparlamentets räkning visar att en ändamålsenlig konsumentskyddspolitik är en förutsättning för en effektiv och välfungerande europeisk marknad[1]. Förbättrad insyn och mer medvetna transaktioner till följd av en väl utformad och genomförd konsumentpolitik leder inte bara till bättre lösningar för konsumenterna utan även till ökad marknadseffektivitet[2]. Ett effektivt konsumentskydd är därför en grundläggande del av en välfungerande inre marknad. Syftet är att garantera konsumenternas rättigheter gentemot näringsidkare och även att tillhandahålla ytterligare skydd för sårbara konsumenter. Den ekonomiska krisen har visat att bestämmelser om konsumentskydd har möjlighet att göra marknaderna mer rättvisa och förbättra konkurrenskvaliteten. Att ge ökad makt åt konsumenterna och effektivt skydda såväl deras trygghet som deras ekonomiska intressen har kommit att bli mycket viktiga mål för EU:s politik.

Sjöfart: strategiska riktlinjer

01-06-2017

EU:s bestämmelser om sjöfart handlar framför allt om att principen om fritt tillhandahållande av tjänster ska följas och konkurrensbestämmelserna tillämpas på rätt sätt, samtidigt som en hög säkerhetsnivå, goda arbetsvillkor och miljönormer garanteras.

EU:s bestämmelser om sjöfart handlar framför allt om att principen om fritt tillhandahållande av tjänster ska följas och konkurrensbestämmelserna tillämpas på rätt sätt, samtidigt som en hög säkerhetsnivå, goda arbetsvillkor och miljönormer garanteras.

Den överallt tillgängliga digitala inre marknaden

01-06-2017

Den digitala inre marknaden är ett av de mest lovande och utmanande områdena för framsteg, med en potentiell effektivitetsvinst på 415 miljarder euro. Den skapar nya möjligheter att stärka ekonomin genom e-handel, samtidigt som det blir lättare för företagen att följa administrativa och finansiella regler och kunderna får större inflytande genom e-förvaltning. Marknads- och förvaltningstjänster som tagits fram inom den digitala inre marknaden tar nu steget från fasta till mobila plattformar och blir ...

Den digitala inre marknaden är ett av de mest lovande och utmanande områdena för framsteg, med en potentiell effektivitetsvinst på 415 miljarder euro. Den skapar nya möjligheter att stärka ekonomin genom e-handel, samtidigt som det blir lättare för företagen att följa administrativa och finansiella regler och kunderna får större inflytande genom e-förvaltning. Marknads- och förvaltningstjänster som tagits fram inom den digitala inre marknaden tar nu steget från fasta till mobila plattformar och blir tillgängliga på fler och fler platser. På så sätt erbjuds tillgång till information och innehåll när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst (s.k. ubikvitär – dvs. överallt tillgänglig – handel och förvaltning). Dessa framsteg kräver ett regelverk som gynnar utveckling av datormoln, gränslös mobildataanslutning och förenklad tillgång till information och innehåll, med garantier för personlig integritet, personuppgifter, it-säkerhet och nätneutralitet.

Europeiska unionen och dess handelspartner

01-06-2017

Under årens lopp har EU rört sig bort från produktion av arbetsintensiva, billiga produkter till att specialisera sig på mer högkvalitativa märkesvaror. EU:s öppna ekonomi gör handeln till en grundläggande faktor. För att överbrygga handelshinder och skapa likvärdiga förutsättningar för sina företag förhandlar unionen om ett antal frihandelsavtal. EU är också en av grundarna till och en viktig aktör inom Världshandelsorganisationen (WTO).

Under årens lopp har EU rört sig bort från produktion av arbetsintensiva, billiga produkter till att specialisera sig på mer högkvalitativa märkesvaror. EU:s öppna ekonomi gör handeln till en grundläggande faktor. För att överbrygga handelshinder och skapa likvärdiga förutsättningar för sina företag förhandlar unionen om ett antal frihandelsavtal. EU är också en av grundarna till och en viktig aktör inom Världshandelsorganisationen (WTO).

Publicerat 01-08-2017

The Protection of the Procedural Rights of Persons Concerned by OLAF Administrative Investigations and the Admissibility of OLAF Final Reports as Criminal Evidence

06-07-2017

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial ...

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial interests and of the respect of fundamental rights provided by the EU Charter of Fundamental Rights.

Extern avdelning

Katalin Ligeti

Publicerat 31-07-2017

Member States' capacity to fight tax crimes

31-07-2017

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint ...

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint the deficiencies and to suggest ways in which they could be addressed.

Kommande evenemang

04-09-2017
Implementation of the Common Provisions (Reg. EU 1303/2013)
Seminarium -
CONT
04-09-2017
Antimicrobial Resistance
Seminarium -
ENVI
09-10-2017
Constituent meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol
Övrigt -
LIBE

Infografik

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.

widget imageRSS widgetsar

Klicka på ikonen nedan om du vill lägga till en widget för de publikationer som finns tillgängliga via Think Tank på dina sidor.

Lägg till ett RSS-program

Publikationer från Think Tank

Upphovsmannen är ansvarig för allt innehåll i dokumenten på webbsidan Think Tank, och de åsikter som framförs däri utgör inte nödvändigtvis Europaparlamentets officiella ståndpunkt. Texterna är avsedda för Europaparlamentets ledamöter och personal som stöd i deras parlamentariska arbete.

Think Tank finns på...