26

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal

13-03-2019

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION

15-10-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Slovenia

15-03-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

01-11-2017

EU stärker sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning för att främja en harmonisk utveckling i hela unionen. EU strävar särskilt efter att minska skillnaderna i utvecklingsnivåer i olika regioner. I de berörda regionerna ägnas särskild uppmärksamhet åt landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, till exempel de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öar samt ...

EU stärker sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning för att främja en harmonisk utveckling i hela unionen. EU strävar särskilt efter att minska skillnaderna i utvecklingsnivåer i olika regioner. I de berörda regionerna ägnas särskild uppmärksamhet åt landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, till exempel de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öar samt gräns- och bergsområden.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

01-11-2017

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att minska skillnaderna i utvecklingsnivåerna i de Europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna. Särskild uppmärksamhet riktas till regioner som lider av allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska svårigheter, såsom de mycket glesbefolkade norra regionerna samt ö-, gräns- och bergsregioner.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att minska skillnaderna i utvecklingsnivåerna i de Europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna. Särskild uppmärksamhet riktas till regioner som lider av allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska svårigheter, såsom de mycket glesbefolkade norra regionerna samt ö-, gräns- och bergsregioner.

Sammanhållningsfonden

01-11-2017

Sammanhållningsfonden, som inrättades 1994, tillhandahåller finansiering för miljöprojekt och projekt som avser de transeuropeiska näten i medlemsstater vars bruttonationalinkomst per capita är lägre än 90 procent av EU:s genomsnitt.

Sammanhållningsfonden, som inrättades 1994, tillhandahåller finansiering för miljöprojekt och projekt som avser de transeuropeiska näten i medlemsstater vars bruttonationalinkomst per capita är lägre än 90 procent av EU:s genomsnitt.

Europeiskt territoriellt samarbete

01-11-2017

Europeiskt territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som används för att på ett gränsöverskridande sätt lösa problem och gemensamt utveckla olika geografiska områdens potential. Samarbetsinsatser stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom följande tre huvudkomponenter: gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och mellanregionalt samarbete.

Europeiskt territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som används för att på ett gränsöverskridande sätt lösa problem och gemensamt utveckla olika geografiska områdens potential. Samarbetsinsatser stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom följande tre huvudkomponenter: gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och mellanregionalt samarbete.

De yttersta randområdena

01-11-2017

Genom särskilda åtgärder stöder man utvecklingen i EU:s mest avlägsna områden, de så kallade yttersta randområdena. Dessa är: Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Martin (Frankrike), Azorerna och Madeira (Portugal) samt Kanarieöarna (Spanien). Syftet med detta stöd är att kompensera för de begränsningar som orsakas av dessa områdens avlägsna belägenhet.

Genom särskilda åtgärder stöder man utvecklingen i EU:s mest avlägsna områden, de så kallade yttersta randområdena. Dessa är: Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Martin (Frankrike), Azorerna och Madeira (Portugal) samt Kanarieöarna (Spanien). Syftet med detta stöd är att kompensera för de begränsningar som orsakas av dessa områdens avlägsna belägenhet.

Statligt regionalstöd

01-11-2017

Syftet med det statliga regionalstödet är att stödja ekonomisk utveckling och skapandet av arbetstillfällen i EU:s mest missgynnade regioner.

Syftet med det statliga regionalstödet är att stödja ekonomisk utveckling och skapandet av arbetstillfällen i EU:s mest missgynnade regioner.

Peace-programmet för Nordirland

01-11-2017

Syftet med EU:s Peace-program är att stödja fred och försoning och främja ekonomiska och sociala framsteg i Nordirland och gränsgrevskapen i Irland.

Syftet med EU:s Peace-program är att stödja fred och försoning och främja ekonomiska och sociala framsteg i Nordirland och gränsgrevskapen i Irland.

Partner

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.