4

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE - European Identity

12-04-2017

This study seeks to examine the concept, challenges and prospects of ‘collective identity’ in a European context. The text acknowledges the complex nature of collective identities in general and a common ‘European identity’ in particular. On that basis, the study critically assesses the potential of cultural and political approaches to foster allegiances with a supranational body politic such as the European Union. Particular attention is paid to the role of history and historical remembrance, as ...

This study seeks to examine the concept, challenges and prospects of ‘collective identity’ in a European context. The text acknowledges the complex nature of collective identities in general and a common ‘European identity’ in particular. On that basis, the study critically assesses the potential of cultural and political approaches to foster allegiances with a supranational body politic such as the European Union. Particular attention is paid to the role of history and historical remembrance, as well as that of bottom-up initiatives aimed at active civic engagement, in strengthening a European sense of belonging.

European Historical Memory: Policies, Challenges and Perspectives

15-04-2015

This note seeks to provide some reflections on the challenges, current policies and possible future prospects of 'historical memory' in a European context. Based on acknowledging the complex nature of collective memories in general and shared European historical remembrance in particular, including their susceptibility to political instrumentalisation, it is argued that a critical 'culture of remembering' needs to be developed. Such a culture requires increased efforts for nation states to come to ...

This note seeks to provide some reflections on the challenges, current policies and possible future prospects of 'historical memory' in a European context. Based on acknowledging the complex nature of collective memories in general and shared European historical remembrance in particular, including their susceptibility to political instrumentalisation, it is argued that a critical 'culture of remembering' needs to be developed. Such a culture requires increased efforts for nation states to come to terms with their own respective pasts in an unbiased way, yet at the same time embracing common European principles and values. In this context, the vital role of education as a tool to create an informed historical consciousness is emphasised, which provides the basis for dealing confidently not only with Europe’s past, but also present and future.

Europas historiska minne: strategier, utmaningar och utsikter

16-09-2013

Avsikten med detta meddelande är att presentera några reflektioner om utmaningar, befintliga strategier och möjliga framtida utsikter om ”historiskt minne” i en europeisk kontext. Genom att erkänna hur komplexa kollektiva minnen generellt är, och gemensamma europeiska historiska minnen i synnerhet, inte minst deras sårbarhet för politiskt utnyttjande, framhävs att en kritiskt hållen ”åminnelsekultur” behöver skapas. En sådan kultur kräver stärkta insatser från nationalstaternas sida att göra upp ...

Avsikten med detta meddelande är att presentera några reflektioner om utmaningar, befintliga strategier och möjliga framtida utsikter om ”historiskt minne” i en europeisk kontext. Genom att erkänna hur komplexa kollektiva minnen generellt är, och gemensamma europeiska historiska minnen i synnerhet, inte minst deras sårbarhet för politiskt utnyttjande, framhävs att en kritiskt hållen ”åminnelsekultur” behöver skapas. En sådan kultur kräver stärkta insatser från nationalstaternas sida att göra upp med den egna historien på ett objektivt sätt och att samtidigt anamma gemensamma europeiska principer och värderingar. Här betonas utbildningens avgörande roll som ett verktyg för att skapa ett upplyst historiskt medvetande, vilket utgör grunden för att otvunget kunna hantera inte bara Europas förflutna, utan också dess nutid och framtid.

Ett Europa för medborgarna (2014–2020)

10-09-2012

Syftet med detta meddelande är att ge en koncis översikt och kritisk bedömning av det föreslagna programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020, som ska främja hågkomsten och medborgarengagemanget i Europa. Med utgångspunkt i en sammanfattning av tidigare initiativ för aktivt medborgarskap på EU-nivå och det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna” analyseras bakgrunden till kommissionens nya förslag, dess innehåll och dess mottagande av andra EU-institutioner och intressenter ...

Syftet med detta meddelande är att ge en koncis översikt och kritisk bedömning av det föreslagna programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020, som ska främja hågkomsten och medborgarengagemanget i Europa. Med utgångspunkt i en sammanfattning av tidigare initiativ för aktivt medborgarskap på EU-nivå och det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna” analyseras bakgrunden till kommissionens nya förslag, dess innehåll och dess mottagande av andra EU-institutioner och intressenter. Även programmets starka respektive svaga sidor granskas, vilket följs av en rad rekommendationer för hur lagstiftningsförslaget kan arbetas om.

Kommande evenemang

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Övrigt -
EPRS

Partner

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.