2

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Den fleråriga budgetramen

01-02-2018

Hittills har det funnits fem fleråriga budgetramar. Genom Lissabonfördraget omvandlades den fleråriga budgetramen från ett interinstitutionellt avtal till en rättsligt bindande akt. Den fleråriga budgetramen som fastställs för en period på minst fem år måste säkerställa en regelbunden utveckling av unionens utgifter inom gränserna för dess egna medel och innehåller bestämmelser som unionens årliga budget måste följa, vilket därmed lägger hörnstenen för finansiell disciplin.

Hittills har det funnits fem fleråriga budgetramar. Genom Lissabonfördraget omvandlades den fleråriga budgetramen från ett interinstitutionellt avtal till en rättsligt bindande akt. Den fleråriga budgetramen som fastställs för en period på minst fem år måste säkerställa en regelbunden utveckling av unionens utgifter inom gränserna för dess egna medel och innehåller bestämmelser som unionens årliga budget måste följa, vilket därmed lägger hörnstenen för finansiell disciplin.

EPSAS - European Public Sector Accounting Standards, how to achieve more reliable and transparent accounting systems: How to design EPSAS for a better implementation of the EU budget in the Member States?

30-10-2015

On 1 October 2015, at the request of the Committee on Budgetary Control, the Policy Department for Budgetary Affairs organised a half-day workshop on EPSAS project (European Public Sector Accounting Standards) and its implications on the EU budget implementation in the Member States. Experts from the Commission, ECB, PwC, National Accounting Offices and Ministries presented their views on the state of play and challenges for national administrations related to EPSAS implementation. The aim of this ...

On 1 October 2015, at the request of the Committee on Budgetary Control, the Policy Department for Budgetary Affairs organised a half-day workshop on EPSAS project (European Public Sector Accounting Standards) and its implications on the EU budget implementation in the Member States. Experts from the Commission, ECB, PwC, National Accounting Offices and Ministries presented their views on the state of play and challenges for national administrations related to EPSAS implementation. The aim of this brochure is to disseminate the information shared among the experts during this half day. This document can not constitute an authentic record of proceedings. The workshop was public and live webstreamed. The video record can be found under the following link: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20151001-0900-COMMITTEE-CONT

Partner

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.