10

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Sökord
Datum

Research for PECH Committee - Fisheries in Mauritania and the European Union

15-03-2018

This information note on the fisheries sector in Mauritania was prepared for the delegation of the PECH Committee which will be carrying out a visit from 2 to 6 April 2018. This note provides a description of the fisheries in Mauritania’s maritime areas and an analysis of the fisheries agreement with the European Union.

This information note on the fisheries sector in Mauritania was prepared for the delegation of the PECH Committee which will be carrying out a visit from 2 to 6 April 2018. This note provides a description of the fisheries in Mauritania’s maritime areas and an analysis of the fisheries agreement with the European Union.

Den gemensamma fiskeripolitiken: ursprung och utveckling

01-01-2018

En gemensam fiskeripolitik infördes för första gången genom Romfördraget. Ursprungligen var den kopplad till den gemensamma jordbrukspolitiken, men med tiden har den blivit alltmer självständig. Den gemensamma fiskeripolitiken, i dess ändrade form 2002, har som främsta mål att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och garantera yrkesfiskarna inkomster och stabila arbetstillfällen. Genom Lissabonfördraget gjordes flera ändringar av fiskeripolitiken. År 2013 enades rådet och parlamentet ...

En gemensam fiskeripolitik infördes för första gången genom Romfördraget. Ursprungligen var den kopplad till den gemensamma jordbrukspolitiken, men med tiden har den blivit alltmer självständig. Den gemensamma fiskeripolitiken, i dess ändrade form 2002, har som främsta mål att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och garantera yrkesfiskarna inkomster och stabila arbetstillfällen. Genom Lissabonfördraget gjordes flera ändringar av fiskeripolitiken. År 2013 enades rådet och parlamentet om en ny gemensam fiskeripolitik för att se till att fiskeri- och vattenbruksverksamheten är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar på lång sikt.

Bevarande av fiskeresurserna

01-01-2018

För att bevara fiskeresurserna måste man säkerställa ett hållbart utnyttjande av dessa resurser och en långsiktig lönsamhet för sektorn. I syfte att uppnå detta mål har EU antagit lagstiftning som reglerar tillträdet till unionens vatten, tilldelningen och användningen av resurserna, de totala tillåtna fångstmängderna, begränsningarna av fiskeansträngningen och andra tekniska åtgärder.

För att bevara fiskeresurserna måste man säkerställa ett hållbart utnyttjande av dessa resurser och en långsiktig lönsamhet för sektorn. I syfte att uppnå detta mål har EU antagit lagstiftning som reglerar tillträdet till unionens vatten, tilldelningen och användningen av resurserna, de totala tillåtna fångstmängderna, begränsningarna av fiskeansträngningen och andra tekniska åtgärder.

Strukturstöd för fisket

01-01-2018

EU:s fiskeripolitik, som ursprungligen finansierades genom Fonden för fiskets utveckling (FFU) och under perioden 2007–2013 genom Europeiska fiskerifonden (EFF), finansieras nu genom den nya Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som för perioden 2014–2020 har ett värde av 6,4 miljarder euro. EHFF stöder fiskare i övergången till hållbart fiske och kustsamhällen i diversifieringen av deras ekonomier, och finansierar projekt för att skapa nya arbetstillfällen och förbättra livskvaliteten utefter ...

EU:s fiskeripolitik, som ursprungligen finansierades genom Fonden för fiskets utveckling (FFU) och under perioden 2007–2013 genom Europeiska fiskerifonden (EFF), finansieras nu genom den nya Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som för perioden 2014–2020 har ett värde av 6,4 miljarder euro. EHFF stöder fiskare i övergången till hållbart fiske och kustsamhällen i diversifieringen av deras ekonomier, och finansierar projekt för att skapa nya arbetstillfällen och förbättra livskvaliteten utefter Europas kuster.

Internationella förbindelser inom fisket

01-01-2018

För att främja en laglig, miljövänlig, ekonomisk och social förvaltningsram för hållbart fiske, för att få tillträde till de viktigaste fiskeområdena i världen eller för att främja övervaknings- och kontrollsystem i syfte att bekämpa olagligt fiske, har Europeiska unionen slutit mer än 20 internationella fiskeavtal. EU sluter bilaterala avtal, såsom partnerskapsavtal om hållbart fiske, eller multilaterala avtal, såsom avtal med regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och internationella konventioner ...

För att främja en laglig, miljövänlig, ekonomisk och social förvaltningsram för hållbart fiske, för att få tillträde till de viktigaste fiskeområdena i världen eller för att främja övervaknings- och kontrollsystem i syfte att bekämpa olagligt fiske, har Europeiska unionen slutit mer än 20 internationella fiskeavtal. EU sluter bilaterala avtal, såsom partnerskapsavtal om hållbart fiske, eller multilaterala avtal, såsom avtal med regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och internationella konventioner.

Den integrerade havspolitiken

01-01-2018

Den integrerade havspolitiken utgör ett helhetsperspektiv på all EU-politik med anknytning till havet. Med utgångspunkt i tanken att EU genom att samordna sin politik kan få större avkastning från oceaner och hav med mindre miljöpåverkan, omfattar den integrerade havspolitiken så skilda områden som fiske och vattenbruk, sjöfart och hamnar, havsmiljö, havsforskning, havsbaserad energiproduktion, varvsindustri och havsrelaterade näringar, övervakning till sjöss, havs- och kustturism, sysselsättning ...

Den integrerade havspolitiken utgör ett helhetsperspektiv på all EU-politik med anknytning till havet. Med utgångspunkt i tanken att EU genom att samordna sin politik kan få större avkastning från oceaner och hav med mindre miljöpåverkan, omfattar den integrerade havspolitiken så skilda områden som fiske och vattenbruk, sjöfart och hamnar, havsmiljö, havsforskning, havsbaserad energiproduktion, varvsindustri och havsrelaterade näringar, övervakning till sjöss, havs- och kustturism, sysselsättning, utveckling av kustregioner och yttre förbindelser avseende havsfrågor.

Research for PECH Committee - Fisheries in Japan

15-08-2017

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

RESEARCH FOR PECH COMMITTEE - Fisheries in Madeira

15-06-2017

The overview of the fisheries in Madeira was prepared to provide information for the mission of the Committee of Fisheries to Madeira in 2017 (22-25 May).

The overview of the fisheries in Madeira was prepared to provide information for the mission of the Committee of Fisheries to Madeira in 2017 (22-25 May).

Thailand in 2016: Restoring Democracy or Reversing it?

18-04-2016

After staging a military coup against the Yingluck Shinawatra government, a junta has been ruling Thailand since 22 May 2014. It has drastically restricted political activities and freedom of speech. There have been numerous human rights abuses, including torture. Under a ‘roadmap to democracy’, a referendum on a new constitution is planned for August 2017 and could be followed by elections at a later stage. However, the military might retain power until the king’s successor accedes to the throne ...

After staging a military coup against the Yingluck Shinawatra government, a junta has been ruling Thailand since 22 May 2014. It has drastically restricted political activities and freedom of speech. There have been numerous human rights abuses, including torture. Under a ‘roadmap to democracy’, a referendum on a new constitution is planned for August 2017 and could be followed by elections at a later stage. However, the military might retain power until the king’s successor accedes to the throne, in order to guarantee stability. Despite close trade ties, the EU has suspended the signing of a partnership and cooperation agreement and negotiations on a free trade agreement until democracy is restored. In April 2015, Thailand received a ‘yellow card’ warning by the European Commission for problems relating to illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

Fisheries in Reunion

15-09-2015

European outermost regions including Reunion are important providers of seafood to the Europeans. Adversely, fisheries play an important role in the economy of insular regions. These remote territories experience specific hardships in relation to their economic development, due to their location, limited range of activities in which they can sustain a competitive advantage. The recent EU fisheries policy change and the expected national compensation scheme for the outermost regions are to remedy ...

European outermost regions including Reunion are important providers of seafood to the Europeans. Adversely, fisheries play an important role in the economy of insular regions. These remote territories experience specific hardships in relation to their economic development, due to their location, limited range of activities in which they can sustain a competitive advantage. The recent EU fisheries policy change and the expected national compensation scheme for the outermost regions are to remedy these difficulties and promote further integration to the single market. Whether these respond the islanders' needs is the question to ask.

Kommande evenemang

11-12-2019
Take-aways from 2019 and outlook for 2020: What Think Tanks are Thinking
Övrigt -
EPRS

Partner

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.