5

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit

26-11-2018

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial ...

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial consequences since those policies are intergovernmental (e.g. Bologna Process), implemented on a voluntary basis (e.g. European Qualifications Framework, Europass) or open to third countries (e.g. Erasmus+). By contrast, the question of professional qualifications is closely related to the single market and to the free movement of workers, services and establishment. Hence, a number of European directives govern the field of regulated professions. If the UK becomes a third country from 30 March 2019 or at the end of the transition period provided for in the “Draft Withdrawal Agreement”, this legislation will no longer apply either to EU citizens seeking recognition of their qualifications in the UK or to UK citizens seeking recognition of their qualifications in the European Union.

Allmän och yrkesinriktad utbildning

01-09-2017

Varje EU-medlemsstat bestämmer i enlighet med subsidiaritetsprincipen över själva utbildningspolitiken. EU har därför en stödjande roll på detta område. Det finns dock vissa utmaningar som är gemensamma för alla medlemsstater – en åldrande befolkning, brist på kvalificerad arbetskraft, den globala konkurrensen samt förskoleverksamhet – och som därmed kräver gemensamma insatser där länderna samarbetar och lär av varandra[1].

Varje EU-medlemsstat bestämmer i enlighet med subsidiaritetsprincipen över själva utbildningspolitiken. EU har därför en stödjande roll på detta område. Det finns dock vissa utmaningar som är gemensamma för alla medlemsstater – en åldrande befolkning, brist på kvalificerad arbetskraft, den globala konkurrensen samt förskoleverksamhet – och som därmed kräver gemensamma insatser där länderna samarbetar och lär av varandra[1].

Högre utbildning

01-09-2017

Politiken för högre utbildning fastställs av varje enskild EU-medlemsstat, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. EU har därför huvudsakligen en stödjande och samordnande roll på detta område. De främsta målen med EU:s åtgärder inom högre utbildning är bland annat att uppmuntra till rörlighet bland studerande och personal, verka för ett ömsesidigt erkännande av examensbevis och studietider, främja samarbete mellan högre utbildningsanstalter och utveckla distansundervisningen (på universitetsnivå ...

Politiken för högre utbildning fastställs av varje enskild EU-medlemsstat, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. EU har därför huvudsakligen en stödjande och samordnande roll på detta område. De främsta målen med EU:s åtgärder inom högre utbildning är bland annat att uppmuntra till rörlighet bland studerande och personal, verka för ett ömsesidigt erkännande av examensbevis och studietider, främja samarbete mellan högre utbildningsanstalter och utveckla distansundervisningen (på universitetsnivå).

Ungdomar

01-09-2017

Ungdomspolitiken är ett nationellt politikområde. En harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning är därför inte aktuell. På europeisk nivå fattas ungdomspolitiska beslut genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Ungdomsdelen i Erasmus+-programmet uppmuntrar utbyten mellan ungdomar både inom och utanför EU. Under de senaste åren har EU stärkt sin ungdomspolitik, vilket initiativet om europeiska unionens solidaritetskår visar.

Ungdomspolitiken är ett nationellt politikområde. En harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning är därför inte aktuell. På europeisk nivå fattas ungdomspolitiska beslut genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Ungdomsdelen i Erasmus+-programmet uppmuntrar utbyten mellan ungdomar både inom och utanför EU. Under de senaste åren har EU stärkt sin ungdomspolitik, vilket initiativet om europeiska unionens solidaritetskår visar.

Språkpolitiken

01-09-2017

Som en del av sina insatser för att främja mobilitet och förståelse mellan kulturer har Europeiska unionen (EU) utsett språkinlärning till en viktig prioritering, och unionen ger bidrag till ett antal program och projekt på detta område. Flerspråkigheten ses av EU som en viktig faktor för den europeiska konkurrenskraften. Ett av målen för EU:s språkpolitik är därför att varje unionsmedborgare utöver sitt modersmål bör behärska ytterligare två språk.

Som en del av sina insatser för att främja mobilitet och förståelse mellan kulturer har Europeiska unionen (EU) utsett språkinlärning till en viktig prioritering, och unionen ger bidrag till ett antal program och projekt på detta område. Flerspråkigheten ses av EU som en viktig faktor för den europeiska konkurrenskraften. Ett av målen för EU:s språkpolitik är därför att varje unionsmedborgare utöver sitt modersmål bör behärska ytterligare två språk.

Kommande evenemang

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Övrigt -
EPRS

Partner

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.