4

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Struktur- och sammanhållningspolitiken efter Lissabonfördraget

15-02-2010

Lissabonfördraget medför stora konsekvenser för struktur- och sammanhållningspolitiken. I denna studie analyseras förändringarna inom de politiska områden som faller inom behörigheten för utredningsavdelning B vid Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik (områden som rör institutioner, förfaranden, finanser och rättsakters innehåll).

Lissabonfördraget medför stora konsekvenser för struktur- och sammanhållningspolitiken. I denna studie analyseras förändringarna inom de politiska områden som faller inom behörigheten för utredningsavdelning B vid Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik (områden som rör institutioner, förfaranden, finanser och rättsakters innehåll).

Utmaningar för strukturoch sammanhållningspolitiken till följd av klimatförändringen

15-04-2009

Detta meddelande handlar om vilken betydelse struktur- och sammanhållningspolitiken, som omfattar jordbruks-, fiske-, kultur-, transport- och regionalpolitiken, har i kampen mot klimatförändringen. Syftet med meddelandet är att ge en överblick över problemen, utmaningarna och handlingsalternativen inom dessa sektorer.

Detta meddelande handlar om vilken betydelse struktur- och sammanhållningspolitiken, som omfattar jordbruks-, fiske-, kultur-, transport- och regionalpolitiken, har i kampen mot klimatförändringen. Syftet med meddelandet är att ge en överblick över problemen, utmaningarna och handlingsalternativen inom dessa sektorer.

Praktisk handledning

15-04-2009

This practical guide provides an overview of the legal background to the respective policy, of its achievements during the 6th term and of the challenges that still remain to be tackled. Additionally, it contains concise information about the activities of Policy Department B and of the services it can provide.

This practical guide provides an overview of the legal background to the respective policy, of its achievements during the 6th term and of the challenges that still remain to be tackled. Additionally, it contains concise information about the activities of Policy Department B and of the services it can provide.

Frågor där Europaparlamentet har påverkat struktur- och sammanhållningspolitiken

15-01-2009

I meddelandet finns information om ärenden där Europaparlamentet har haft en viktig funktion under innevarande mandatperiod, som inleddes 2004. Meddelandet är uppdelat efter utskott och täcker områdena transport, regional utveckling, jordbruk, fiske samt kultur och utbildning.

I meddelandet finns information om ärenden där Europaparlamentet har haft en viktig funktion under innevarande mandatperiod, som inleddes 2004. Meddelandet är uppdelat efter utskott och täcker områdena transport, regional utveckling, jordbruk, fiske samt kultur och utbildning.

Kommande evenemang

21-11-2019
Looking back on 1989: The Fight for Freedom
Övrigt -
EPRS
21-11-2019
Fourth Annual Forum on Comparative Law - Freedom of expression [...]
Övrigt -
EPRS

Partner

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.