7

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Counter Terrorism and External Border Management in Italy

15-05-2018

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction ...

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction of different organisations with national authorities, this paper provides a comprehensive overview of their different mandates and contribution to Italy’s external border management.

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa: allmänna aspekter

01-03-2018

Lissabonfördraget ger förverkligandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa en mer framträdande roll. Genom fördraget infördes flera nya och viktiga inslag: en mer effektiv och demokratisk beslutsprocess som markerar att den gamla pelarstrukturen nu är avskaffad, utökade befogenheter för Europeiska unionens domstol och en ny roll för de nationella parlamenten. De grundläggande rättigheterna förstärks genom en stadga om de grundläggande rättigheterna som nu är rättsligt bindande för EU.

Lissabonfördraget ger förverkligandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa en mer framträdande roll. Genom fördraget infördes flera nya och viktiga inslag: en mer effektiv och demokratisk beslutsprocess som markerar att den gamla pelarstrukturen nu är avskaffad, utökade befogenheter för Europeiska unionens domstol och en ny roll för de nationella parlamenten. De grundläggande rättigheterna förstärks genom en stadga om de grundläggande rättigheterna som nu är rättsligt bindande för EU.

Straffrättsligt samarbete

01-03-2018

Det straffrättsliga samarbetet bygger på principen om ett ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden, och inbegriper åtgärder för tillnärmning av medlemsstaternas lagar på olika områden. Lissabonfördraget har stärkt grunden för ett straffrättsligt område, och föreskriver dessutom nya befogenheter för Europaparlamentet.

Det straffrättsliga samarbetet bygger på principen om ett ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden, och inbegriper åtgärder för tillnärmning av medlemsstaternas lagar på olika områden. Lissabonfördraget har stärkt grunden för ett straffrättsligt område, och föreskriver dessutom nya befogenheter för Europaparlamentet.

Skydd av personuppgifter

01-01-2018

Skydd av personuppgifter och respekt för privatlivet är viktiga grundläggande rättigheter. Europaparlamentet har alltid insisterat på att man måste göra en avvägning mellan förbättrad säkerhet och värnandet av de mänskliga rättigheterna, inklusive uppgiftsskyddet och privatlivet. EU:s nya regler för uppgiftsskydd, som stärker medborgarnas rättigheter och förenklar reglerna för företag i den digitala tidsåldern, trädde i kraft i maj 2018.

Skydd av personuppgifter och respekt för privatlivet är viktiga grundläggande rättigheter. Europaparlamentet har alltid insisterat på att man måste göra en avvägning mellan förbättrad säkerhet och värnandet av de mänskliga rättigheterna, inklusive uppgiftsskyddet och privatlivet. EU:s nya regler för uppgiftsskydd, som stärker medborgarnas rättigheter och förenklar reglerna för företag i den digitala tidsåldern, trädde i kraft i maj 2018.

Polissamarbete

01-01-2018

Det huvudsakliga verktyget för polissamarbetet är Europeiska polisbyrån (Europol), som är en central del av den bredare europeiska strukturen för inre säkerhet. Samarbetet och politiken är fortfarande under utveckling, och fokus ligger på att avvärja EU-omfattande hot och brottslighet på ett effektivare sätt. För Europaparlamentets del är det särskilt viktigt att detta sker i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och bestämmelserna om uppgiftsskydd.

Det huvudsakliga verktyget för polissamarbetet är Europeiska polisbyrån (Europol), som är en central del av den bredare europeiska strukturen för inre säkerhet. Samarbetet och politiken är fortfarande under utveckling, och fokus ligger på att avvärja EU-omfattande hot och brottslighet på ett effektivare sätt. För Europaparlamentets del är det särskilt viktigt att detta sker i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och bestämmelserna om uppgiftsskydd.

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism

06-10-2017

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

What has the European Union done in the field of migration since 2014?

15-06-2017

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

Kommande evenemang

Partner

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.