7

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Norden

01-05-2018

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inrättades 1994 i syfte att utvidga EU:s bestämmelser om den inre marknaden till att även omfatta länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Norge, Island och Liechtenstein är parter i EES. Schweiz är medlem av Efta, men deltar inte i EES. EU och EES-partnerna (Norge och Island) är även knutna till varandra genom olika initiativ kring den nordliga dimensionen och andra forum som fokuserar på den nordiska horisonten och dess snabba utveckling ...

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inrättades 1994 i syfte att utvidga EU:s bestämmelser om den inre marknaden till att även omfatta länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Norge, Island och Liechtenstein är parter i EES. Schweiz är medlem av Efta, men deltar inte i EES. EU och EES-partnerna (Norge och Island) är även knutna till varandra genom olika initiativ kring den nordliga dimensionen och andra forum som fokuserar på den nordiska horisonten och dess snabba utveckling i Europa och den arktiska regionen som helhet.

Foreign Direct Investment in the EU and the Eastern Partnership Countries

05-02-2018

Upon request of the Euronest parliamentary assembly economic committee, investment patterns and policies in the EU and Eastern Partnership countries were compared. The EU is an investment heavyweight, both in terms of attracting as placing foreign direct investment. Many EU Member States protect their investment abroad and some have screening mechanisms for incoming investment. The Eastern Partnership countries are minor investors themselves, but keep attracting a slowly growing level of foreign ...

Upon request of the Euronest parliamentary assembly economic committee, investment patterns and policies in the EU and Eastern Partnership countries were compared. The EU is an investment heavyweight, both in terms of attracting as placing foreign direct investment. Many EU Member States protect their investment abroad and some have screening mechanisms for incoming investment. The Eastern Partnership countries are minor investors themselves, but keep attracting a slowly growing level of foreign direct investment. Investment is supported by the European Investment Bank, the EBRD or the World Bank. Looking at which countries invest in which Eastern Partnership country, it appears that each of them has one main investing country, suggesting a preferred relationship, which would need further research to explain.

Europeiska unionen och dess handelspartner

01-02-2018

Under årens lopp har EU rört sig bort från produktion av arbetsintensiva, billiga produkter för att specialisera sig på mer högkvalitativa märkesvaror. EU:s öppna ekonomi gör handeln till en grundläggande faktor. För att överbrygga handelshinder och skapa likvärdiga förutsättningar för sina företag förhandlar unionen om ett antal frihandelsavtal. EU är också en av grundarna till och en viktig aktör inom Världshandelsorganisationen (WTO).

Under årens lopp har EU rört sig bort från produktion av arbetsintensiva, billiga produkter för att specialisera sig på mer högkvalitativa märkesvaror. EU:s öppna ekonomi gör handeln till en grundläggande faktor. För att överbrygga handelshinder och skapa likvärdiga förutsättningar för sina företag förhandlar unionen om ett antal frihandelsavtal. EU är också en av grundarna till och en viktig aktör inom Världshandelsorganisationen (WTO).

Ryssland

01-02-2018

Sedan 2014 har förbindelserna mellan EU och Ryssland varit utsatta för stora påfrestningar på grund av Rysslands olagliga annektering av Krim, stödet till rebellgrupper i östra Ukraina, politiken i grannländerna och den negativa interna utvecklingen i landet. Spänningarna har också ökat till följd av Rysslands interventioner i Syrien. EU har konsekvent förlängt sanktionerna mot Ryssland sedan 2014. EU och Ryssland är dock fortfarande mycket beroende av varandra, och EU tillämpar en strategi som bygger ...

Sedan 2014 har förbindelserna mellan EU och Ryssland varit utsatta för stora påfrestningar på grund av Rysslands olagliga annektering av Krim, stödet till rebellgrupper i östra Ukraina, politiken i grannländerna och den negativa interna utvecklingen i landet. Spänningarna har också ökat till följd av Rysslands interventioner i Syrien. EU har konsekvent förlängt sanktionerna mot Ryssland sedan 2014. EU och Ryssland är dock fortfarande mycket beroende av varandra, och EU tillämpar en strategi som bygger på ”selektivt engagemang”.

Den europeiska grannskapspolitiken

01-01-2018

Den europeiska grannskapspolitiken omfattar Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, Palestina, Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland. Den syftar till att stärka välståndet, stabiliteten och säkerheten för alla. Politiken bygger på demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna och är en bilateral politik mellan EU och varje partnerland med regionala samarbetsinitiativ: det östliga partnerskapet och ...

Den europeiska grannskapspolitiken omfattar Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, Palestina, Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland. Den syftar till att stärka välståndet, stabiliteten och säkerheten för alla. Politiken bygger på demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna och är en bilateral politik mellan EU och varje partnerland med regionala samarbetsinitiativ: det östliga partnerskapet och unionen för Medelhavsområdet[1].

Tre länder i det östliga partnerskapet: Ukraina, Moldavien och Vitryssland

01-01-2018

EU:s östliga partnerskap, som inrättades 2009, omfattar sex före detta sovjetiska delstater: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Det inrättades för att stödja politiska, sociala och ekonomiska reformsträvanden i dessa länder i syfte att stärka demokratisering och god samhällsstyrning, energitrygghet, miljöskydd och ekonomisk och social utveckling. Alla medlemmar utom Vitryssland ingår i den parlamentariska församlingen Euronest.

EU:s östliga partnerskap, som inrättades 2009, omfattar sex före detta sovjetiska delstater: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Det inrättades för att stödja politiska, sociala och ekonomiska reformsträvanden i dessa länder i syfte att stärka demokratisering och god samhällsstyrning, energitrygghet, miljöskydd och ekonomisk och social utveckling. Alla medlemmar utom Vitryssland ingår i den parlamentariska församlingen Euronest.

Free and fair trade for all?

21-11-2017

With its strategy paper entitled ‘Trade for all’ in 2015, the Commission launched an EU trade policy that focussed on values such as human rights, workers’ rights, environmental protection and sustainable development. The idea was that free trade should be fair for both consumers in Europe and for citizens elsewhere. This approach was pursued in bilateral trade negotiations and in legislative proposals on, for example, conflict minerals, dual-use goods or the investment court system. But by the end ...

With its strategy paper entitled ‘Trade for all’ in 2015, the Commission launched an EU trade policy that focussed on values such as human rights, workers’ rights, environmental protection and sustainable development. The idea was that free trade should be fair for both consumers in Europe and for citizens elsewhere. This approach was pursued in bilateral trade negotiations and in legislative proposals on, for example, conflict minerals, dual-use goods or the investment court system. But by the end of 2016 the tenor of the debate on international trade had changed, shifting the focus to national interests and fairness for consumers and producers at home. The UK’s decision to withdraw from the EU and the election of President Trump in the US, together with the expiry of the clause recognising China’s non-market economy status, contributed to this shift. The European Parliament has played a crucial role in shaping the direction of EU trade policy. While its 2015 resolution on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) set the values-based trade agenda, its resolutions in 2016 and 2017 on China’s market economy status and global value chains reflected the shift in values. The Commission is seeking to balance free and fair trade but new challenges lie ahead, notably in the EU’s neighbourhood: Russia, the Eastern Partnership, Turkey and the UK’s withdrawal from the EU.

Partner

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.