62

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Den gemensamma fiskeripolitiken: ursprung och utveckling

01-01-2018

En gemensam fiskeripolitik infördes för första gången genom Romfördraget. Ursprungligen var den kopplad till den gemensamma jordbrukspolitiken, men med tiden har den blivit alltmer självständig. Den gemensamma fiskeripolitiken, i dess ändrade form 2002, har som främsta mål att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och garantera yrkesfiskarna inkomster och stabila arbetstillfällen. Genom Lissabonfördraget gjordes flera ändringar av fiskeripolitiken. År 2013 enades rådet och parlamentet ...

En gemensam fiskeripolitik infördes för första gången genom Romfördraget. Ursprungligen var den kopplad till den gemensamma jordbrukspolitiken, men med tiden har den blivit alltmer självständig. Den gemensamma fiskeripolitiken, i dess ändrade form 2002, har som främsta mål att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och garantera yrkesfiskarna inkomster och stabila arbetstillfällen. Genom Lissabonfördraget gjordes flera ändringar av fiskeripolitiken. År 2013 enades rådet och parlamentet om en ny gemensam fiskeripolitik för att se till att fiskeri- och vattenbruksverksamheten är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar på lång sikt.

Fiskekontroll och fisketillsyn

01-01-2018

Syftet med kontroll och tillsyn av fisket är att se till att bestämmelserna om fisket tillämpas på ett korrekt sätt och att vid behov kräva att de efterlevs. Medlemsstaterna, kommissionen och aktörerna delar befogenheterna och ansvaret för detta. Medlemsstater som inte följer dessa regler kan åtalas i enlighet med överträdelseförfarandet.

Syftet med kontroll och tillsyn av fisket är att se till att bestämmelserna om fisket tillämpas på ett korrekt sätt och att vid behov kräva att de efterlevs. Medlemsstaterna, kommissionen och aktörerna delar befogenheterna och ansvaret för detta. Medlemsstater som inte följer dessa regler kan åtalas i enlighet med överträdelseförfarandet.

Producentorganisationer och den gemensamma marknadsordningen för fiskeriprodukter

01-01-2018

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter utgjorde den första delen i den gemensamma fiskeripolitiken. Dess handlingsutrymme, mot bakgrund av den senaste tidens kris inom fiskerisektorn, betraktades som begränsat med tanke på karaktären på dess interventionsmekanismer och de knappa medel som tilldelats. Detta ledde till en omfattande reform genom vilken nya ramar fastställs för den gemensamma marknadsordningen och hela den gemensamma fiskeripolitiken från och med 2014 ...

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter utgjorde den första delen i den gemensamma fiskeripolitiken. Dess handlingsutrymme, mot bakgrund av den senaste tidens kris inom fiskerisektorn, betraktades som begränsat med tanke på karaktären på dess interventionsmekanismer och de knappa medel som tilldelats. Detta ledde till en omfattande reform genom vilken nya ramar fastställs för den gemensamma marknadsordningen och hela den gemensamma fiskeripolitiken från och med 2014. Den reviderade gemensamma marknadsordningen förbättrar marknadskontrollen, livsmedelssäkerheten och konsumentinformationen, vilket främjar saluföringen av regionala produkter.

Internationella förbindelser inom fisket

01-01-2018

För att främja en laglig, miljövänlig, ekonomisk och social förvaltningsram för hållbart fiske, för att få tillträde till de viktigaste fiskeområdena i världen eller för att främja övervaknings- och kontrollsystem i syfte att bekämpa olagligt fiske, har Europeiska unionen slutit mer än 20 internationella fiskeavtal. EU sluter bilaterala avtal, såsom partnerskapsavtal om hållbart fiske, eller multilaterala avtal, såsom avtal med regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och internationella konventioner ...

För att främja en laglig, miljövänlig, ekonomisk och social förvaltningsram för hållbart fiske, för att få tillträde till de viktigaste fiskeområdena i världen eller för att främja övervaknings- och kontrollsystem i syfte att bekämpa olagligt fiske, har Europeiska unionen slutit mer än 20 internationella fiskeavtal. EU sluter bilaterala avtal, såsom partnerskapsavtal om hållbart fiske, eller multilaterala avtal, såsom avtal med regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och internationella konventioner.

Det europeiska fisket i siffror

01-01-2018

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2017 (tabell 1), sysselsättningssituationen inom fiskeri- (2015), vattenbruks- (2014) och fiskeberedningsbranschen (2016) (tabell 2), produktion, import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2016 (tabell 3), den synliga förbrukningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2016 (tabell 4) och resurstilldelningen från Europeiska havs- och fiskerifonden ...

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2017 (tabell 1), sysselsättningssituationen inom fiskeri- (2015), vattenbruks- (2014) och fiskeberedningsbranschen (2016) (tabell 2), produktion, import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2016 (tabell 3), den synliga förbrukningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2016 (tabell 4) och resurstilldelningen från Europeiska havs- och fiskerifonden från 2014 till 2020 (tabell 5).

Research for PECH Committee - Fisheries in Japan

15-08-2017

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

Research for PECH Committee - Feasibility of Measuring Socio-Economic and Environmental Impacts of Recreational and Semi-Subsistence Fisheries in the EU

15-09-2016

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection by an on-line survey, adjusted and managed with a model based on input-output tables.

Extern avdelning

Etienne JOBARD, Stéphane RADUREAU, Pierre CAVE and Marie-Laetitia DES ROBERT (BIPE)

Close to a new plan to manage Baltic fisheries

20-06-2016

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.

Fisheries technical measures

06-06-2016

The main strengths of the IA are its use of wide-ranging and apparently sound information from the external studies, meetings and consultations, as well as the cogent presentation of the stakeholder views and the results of the public consultation throughout the report. The IA appears to be well-illustrated by examples; however, they do not always facilitate a better understanding of the current issues due to their sometimes inconsistent and rather confusing presentation. The analysis of the various ...

The main strengths of the IA are its use of wide-ranging and apparently sound information from the external studies, meetings and consultations, as well as the cogent presentation of the stakeholder views and the results of the public consultation throughout the report. The IA appears to be well-illustrated by examples; however, they do not always facilitate a better understanding of the current issues due to their sometimes inconsistent and rather confusing presentation. The analysis of the various impacts on stakeholders and fishing regions is rather weak. In particular, the analysis of impacts on SMEs is brief, qualitative and very general, and might have merited a more in-depth approach. It is unclear why Options 1 and 2.1 were retained for further analysis since it is claimed that they would only have a limited contribution to solving the problems of enforcement of the technical measures. A more detailed analysis is provided for Option 2, which is the preferred option, in comparison to the other options, which might suggest that the apparent choice of options is not as broad as it may appear. Finally, the IA could have given greater insight into how the remaining technical measures regulations and the Commission acts would be affected in practice as a result of this proposal.     

Research for PECH Committee - The Discard Ban and its Impact on the MSY Objective on Fisheries

16-05-2016

This is the reference document of the Workshop on "The discard ban and its impact on the Maximum Sustainable Yield objective on fisheries" of 16th June 2016, organised by the Committee on Fisheries (COMPECH) and the Policy Department B (PECH Research) of the European Parliament. It is structured in three parts: 1. The discard ban and its impact on the MSY objective-The North Sea. 2. The discard ban and its impact on the MSY objective-The Atlantic Ocean: The Bay of Biscay case. 3. The discard ...

This is the reference document of the Workshop on "The discard ban and its impact on the Maximum Sustainable Yield objective on fisheries" of 16th June 2016, organised by the Committee on Fisheries (COMPECH) and the Policy Department B (PECH Research) of the European Parliament. It is structured in three parts: 1. The discard ban and its impact on the MSY objective-The North Sea. 2. The discard ban and its impact on the MSY objective-The Atlantic Ocean: The Bay of Biscay case. 3. The discard ban and its impact on the MSY objective-The Baltic Sea An Overarching report on the commonalities and differences of the three reports is attached.

Extern avdelning

Clara Ulrich, Lars O. Mortensen, Alexander Kempf, Prellezo Raúl, Santurtún Marina, Andonegi Eider, Louzao Maite, Garcia Dorleta, Iriondo Ane, Sarah B. M. KRAAK, Christian VON DORRIEN, Uwe KRUMME, Lena VON NORDHEIM, Rainer OEBERST, Harry V. STREHLOW and Christopher ZIMMERMANN

Partner

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.