Вие и Парламентът

Служба за справки на гражданите

Можете да се свържете с Европейския парламент чрез неговия Служба за справки на гражданите, който ще даде отговор на въпросите Ви

Повдигнатите въпроси трябва да са свързани с областите на дейност на Европейския парламент.

Ако въпросът засяга сложна тематика, по електронен път незабавно ще бъде изпратено предварително писмо.

Вие и Парламентът

Връзка с уебмастера

Уебмастърът отговаря за доброто функциониране на интернет сайта на Европейския парламент и за правилното представяне на страниците му, както и за бъдещото му развитие. Приветстваме коментарите Ви за сайта и евентуалните Ви предложения за подобряване на неговата достъпност за потребителите.

На разположение е електронна пощенска кутия, чрез която можете да ни информирате за технически трудности.

Повдигнатите въпроси трябва да са свързани с техническото функциониране или представяне на сайта - неработещи връзки, неточна информация, езикови грешки, липсващи данни, върнати електронни съобщения и проблеми с достъпа до сайта.

Ще отговорим на електронните Ви писма възможно най-бързо.