Parlament a občané

Informační služba pro občany

Informační služba pro občany je služba umožňující každému občanovi obrátit se na Evropský parlament, který zajistí, aby byly otázky zodpovězeny.

Veškeré zasílané žádosti se musí vztahovat k záležitostem v rámci působnosti Evropské unie. Sdělované odpovědi budou zaslány v přiměřené době.

Pokud se dotaz vztahuje k složitějšímu předmětu, obdrží tazatel obratem elektronickou poštou upozornění, že odpověď bude zaslána později.

Parlament a občané

Kontaktujte webmastera

Správce má na starosti řádné fungování webových stránek Evropského parlamentu, správné zobrazení jejich obsahu i další vývoj parlamentního webu. Rádi uvítáme vaše poznámky a podněty ke zlepšení stránek.

Na technické problémy nás můžete upozornit zasláním zprávy do elektronické poštovní schránky.

Zprávy se musejí týkat technických aspektů fungování stránek a zobrazení jejich obsahu - nefunkční odkazy, nepřesné informace, jazykové nedostatky, chybějící údaje, vracející se maily, jakož i potíže s přístupem na stránky.

Vynasnažíme se vám odpovědět co nejdříve.