Dig og Parlamentet

Tjenesten for Oplysninger til Borgerne

Tjenesten for Oplysninger til Borgerne er et servicetilbud til den enkelte borger, som her kan kontakte Europa-Parlamentet og få svar på sine spørgsmål.

Alle henvendelser skal dreje sig om områder, EU beskæftiger sig med. Svarene på henvendelserne videresendes inden for en rimelig frist.

Vedrører henvendelsen et kompliceret emne, beder vi dig pr. e-mail afvente yderligere svar.

Dig og Parlamentet

Kontakt webmasteren

Webmasteren er ansvarlig for Europa-Parlamentets hjemmeside; at den fungerer og viser siderne korrekt. Webmasteren står også for den fremtidige udvikling af hjemmesiden. Dine eventuelle kommentarer til hjemmesiden og forslag til forbedringer af brugervenligheden, er velkomne.

Der forefindes en elektronisk mailboks, så du kan gøre os opmærksomme på tekniske problemer.

Indsendte emner skal omhandle tekniske funktioner eller hjemmesidens udseende - for eksempel brudte linier, urigtig information, sproglige fejl, datamangler, afviste e-mails og problemer med at komme ind på hjemmesiden.

Vi bestræber os på at svare pr. e-mail inden for en rimelig tidsramme.