Het Parlement en de burger

Dienst burgerinformatie

Dank zij de unit Dienst burgerinformatie kan elke burger contact opnemen met het Europees Parlement, dat zorg zal dragen voor de beantwoording van de vragen.

Alle vragen moeten betrekking hebben op terreinen waarop de Europese Unie actief is. Er wordt binnen een redelijke termijn antwoord gegeven.

Als een vraag betrekking heeft op een complex onderwerp, wordt onmiddellijk per email een voorlopig antwoord gestuurd.

Het Parlement en de burger

De webmaster contacteren

De webmaster is verantwoordelijk voor het functioneren van de website van het Europees Parlement, voor de correcte presentatie van de pagina´s en voor toekomstige ontwikkelingen van de site. Wij stellen uw commentaar op de website en mogelijke suggesties ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid van de site op prijs.

U kunt gebruik maken van een elektronische brievenbus om ons over technische problemen te informeren.

Onderwerpen waarover u ons een e-mail kunt sturen, moeten gerelateerd zijn aan het technisch functioneren of de presentatie van de site: gebroken links, inaccurate informatie, taalkundige fouten, ontbrekende gegevens of problemen om ons te bereiken per e-mail of met toegang tot de website.

Wij zullen proberen om uw e-mail binnen een redelijke termijn te beantwoorden.