Parlamentul şi dumneavoastră

Serviciul de informare a cetăţenilor

Serviciul de informare a cetăţenilor este un serviciu care permite cetăţenilor să intre în contact cu Parlamentul European. Acesta se angajează să răspundă la toate întrebările care îi sunt adresate.

Toate solicitările formulate trebuie să ţină de domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Răspunsurile vor fi trimise într-un interval de timp rezonabil.

Dacă întrebarea se referă la un subiect complex, solicitantului i se va răspunde printr-un mesaj electronic în care este rugat să aştepte.

Parlamentul şi dumneavoastră

Contactaţi webmasterul

Webmasterul este responsabil de buna funcţionare a site-ului Parlamentului European şi de prezentarea corectă a paginilor sale, precum şi de dezvoltarea sa ulterioară. Comentariile privind site-ul şi orice alte sugestii din partea dumneavoastră privind îmbunătăţirea facilităţii de utilizare sunt binevenite.

Aveţi la dispoziţie o adresă electronică pentru a ne putea informa cu privire la eventualele dificultăţi tehnice.

Subiectele abordate trebuie să fie legate de funcţionarea tehnică sau de prezentarea site-ului – legături nefuncţionale, informaţii inexacte, erori lingvistice, date lipsă, mesaje de eroare şi probleme legate de accesarea site-ului.

Veţi primi un răspuns prin e-mail, în cel mai scurt timp posibil.