Parlament a Vy

Informačná služba pre obyvateľov

Informačná služba pre obyvateľov je služba, ktorá umožňuje každému občanovi nadviazať kontakt s Európskym parlamentom. Parlament odpovie na vaše otázky.

Všetky položené otázky sa musia týkať záležitostí spadajúcich do sféry činnosti Európskej únie. Tieto budú zodpovedané v rámci primeraného časového obdobia.

Ak sa otázka týka komplexnejšej témy, okamžite bude e-mailom odoslané potvrdenie o prijatí žiadosti.

Parlament a Vy

Obráťte sa na správcu siete

Správca je zodpovedný za riadne fungovanie webovej stránky Európskeho parlamentu, správne zobrazenie jej obsahu, ako aj za ďalší vývoj parlamentného webu. Vrelo uvítame vaše poznámky a návrhy na jeho vylepšenie.

Na technické problémy nás môžete upozorniť zaslaním správy do elektronickej poštovej schránky.

Správy sa musia týkať technických aspektov fungovania stránok a zobrazenia ich obsahu - nefunkčné odkazy, nepresné informácie, jazykové nedostatky, chýbajúce údaje, vracajúce sa maily, ako aj problémy s prístupom na stránky.

Vynasnažíme sa vám odpovedať čo najskôr.