Szakmai gyakorlatok

Gyakornoki program fogyatékkal élő személyek számára az Európai Parlament titkárságán

Az Európai Parlament hozzájárul az esélyegyenlőség előmozdításához, és szorgalmazza az esélyegyenlőség gyakornoki programokban történő alkalmazását a fogyatékkal élő férfiak és nők esetében. 2006-ban az Európai Parlament külön gyakornoki programot indított a fogyatékkal élő személyek számára. Ez a program, mint ahogy azt a fogyatékkal élők foglalkoztatásáról szóló helyes gyakorlat kódexének 4. cikke megállapítja, pozitív lépésnek számít.

Célkitűzések

A program fő célkitűzése, hogy számos fogyatékkal élő számára az Európai Parlament gyakornokaként hasznos munkatapasztalatot nyújtson, lehetőséget adva számukra, hogy megismerkedjenek a Parlament tevékenységeivel.

A további célkitűzések a következők:

 • az Európai Parlament esélyegyenlőségi elvének gyakorlatba történő átültetése a fogyatékkal élők szakmai tapasztalatok szerzésében történő támogatása révén, így mozdítva elő jövőbeni foglalkoztatási lehetőségeiket;
 • a fogyatékkal élő gyakornokok részvételének és pozitív tapasztalatainak hasznosítása az Európai Parlament munkája és kultúrája számára;
 • az fogyatékosság tudatosulásának elősegítése az Európai Parlament alkalmazottai körében annak érdekében, hogy megszüntessék a fogyatékkal élők integrálódásának korlátait.

A program főbb pontjai

A program öt hónapos fizetett szakmai gyakorlatot biztosít a fogyatékkal élő jelöltek számára, valamint az Európai Parlament Főtitkárságának további gyakornoki programjai és tanulmányi látogatásai mellett szerepel. A program felmentést ad az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok 18. cikke alól, és ugyanazokat a feltételeket biztosítja az egyetemi diplomával nem rendelkező jelöltek számára, mint a többi fizetett gyakornok számára.

Méltányos elhelyezés

Amennyiben szükséges, a gyakornokoknak méltányos elhelyezést biztosítanak a munkahelyen annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a számukra előírt feladatkör alapvető tevékenységeit. Az Európai Közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzata és a Közösség egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei 1. cikke d) bekezdésének (4) pontja értelmében a méltányos elhelyezésen a következők értendők: adott esetben olyan szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a fogyatékkal élő személy hozzáférjen, közre tudjon működni, illetve előre tudjon lépni a munkában, valamint szakmai gyakorlatokon tudjon részt venni, kivéve ha az ilyen intézkedések aránytalanul nagy terhet rónának a munkaadóra”.

A jelentkezőknek ki kell tölteniük az on-line formanyomtatvány „Fogyatékkal élő pályázók” c. részét (ez a fogyatékosság leírására, valamint a munkahelyen és azon kívül fennálló sajátos szükségletek megnevezésére szolgál), amely a megfelelő akadálymentességet biztosító intézkedések alapja. Amennyiben a jelentkezők az űrlap kitöltésekor nem nyújtanak lényeges és megfelelően pontos tájékoztatást a speciális akadálymentességre irányuló szükségleteikről, akkor a munkahelyi méltányos elhelyezés biztosítása késedelmes lehet. Legrosszabb esetben, ha az Európai Parlament nem lesz képes semmiféle átmeneti megoldást kínálni a gyakornokoknak, a szakmai gyakorlat felfüggesztésére vagy megszüntetésére kerülhet sor a Belső szabályok 9. cikkében meghatározott nyomós munkahelyi okok miatt.

A pályázók fogyatékosságára vonatkozó információk kizárólag az Európai Parlamenten belül kerülnek felhasználásra a munkahely megfelelő átalakítása céljából, továbbá annak érdekében, hogy a sikeres pályázóknak könnyebb legyen akadálymentes lakást, közlekedési eszközöket és támogatást találniuk.

Akadálymentes lakhatás, utazás és segítségnyújtás

Az Európai Parlament tájékoztatja a gyakornokokat az akadálymentes lakhatás, utazás és segítségnyújtás lehetőségeiről, de a szolgáltatások megszervezését nem biztosítja. A szálláskeresés, a lakásbérleti szerződés megkötése és a letét kifizetése a gyakornokok feladata.

Az akadálymentes lakhatással, utazással és segítségnyújtással kapcsolatos többletköltségek fedezésére fogyatékossági juttatás nyújtható. A gyakornokok nem részesülnek kiegészítő támogatásban, ha kiadásaik meghaladják az ösztöndíj és a fogyatékossági juttatás összegét.

Partnerség

A programot az Európai Fogyatékossági Fórummal (EDF) közösen indították el annak érdekében, hogy minél nagyobb számú potenciális jelölt szerezzen róla tudomást az Európai Unió összes tagállamában és tagjelölt országában.

Pályázati feltételek

A jelentkezőknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:

 • az Európai Unió tagállamának, illetve tagjelölt országának állampolgára;
 • 18 éves betöltött életkor a szakmai gyakorlat kezdetekor;
 • az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismerete és egy további nyelvének jó szintű ismerete;
 • nem kapott más fizetett gyakornoki lehetőséget, illetve nem volt négy hétnél hosszabb ideig európai intézménynél, európai parlamenti képviselőnél, illetve képviselőcsoportnál fizetett alkalmazásban;
 • a fogyatékosság igazolása (orvosi igazolás vagy egy nemzeti hatóság által a fogyatékosok részére kiállított kártya/igazolás).

Jelentkezés

A fogyatékkal élő személyek gyakornoki programjára kizárólag az erre szolgáló on-line formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni.

Felvételi eljárás

A jelentkezőket érdemeik és képességeik szerint bírálják el, és a rendelkezésre álló gyakornoki helyekre megfelelő profilú jelölteket választanak ki. Az értékelés alapját a jelentkezési lapon feltüntetett információk képezik. Amennyiben a jelentkezők érdemei azonosnak bizonyulnak, egyensúlyt próbálnak teremteni a két nem, illetve a földrajzi eredet között a rendelkezésre álló gyakornoki helyek függvényében.

A szakmai gyakorlat feltételei

 • Havi juttatás
  A programon belül szakmai gyakorlatra elfogadott jelentkezők havi 1130,56 eurós juttatásban részesülnek (2008), amennyiben a szakmai gyakorlat helyszíne Brüsszel vagy Luxembourg. A tagállamokban található információs irodákban végzett szakmai gyakorlat esetén ez az összeg a megélhetési költségindex alapján módosul.
 • A fogyatékossággal összefüggő további költségek
  A gyakornokok fogyatékosságához közvetlenül kapcsolódó további költségeket legfeljebb a havi ösztöndíj 50 százalékáig térítik meg a Belső szabályok 20. cikkének (8) bekezdésének megfelelően.
 • A gyakornokok oda- és hazautazási költségeinek visszatérítése
  A Belső szabályok 11. cikkét kell alkalmazni.
 • Biztosítás
  A gyakornokok – a Belső szabályok 13. cikkének megfelelően – a balesetekre és az egészségügyi ellátásra kiterjedő kötelező biztosításban részesülnek.

Alkalmazandó szabályok

A gyakornoki program e leírásban nem kifejezetten szereplő egyéb szempontjaira az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok vonatkoznak.

A program ellenőrzése és értékelése

A gyakornokoknak, a mentoroknak és az érintett szolgálatoknak értékelniük kell tapasztalataikat az esetleges módosításra szoruló szempontok felismerése és a fejlesztések érdekében. A program végrehajtását nyomon követi az Esélyegyenlőség és Sokféleség Osztálya, amely minden egyes szakmai gyakorlati időszak végén értékelést készít.