skip to content

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Continue
 
 
 

The UK/EU 40 Years - in partnership with the Welsh Assembly - 1 May 2013

To mark the 40th Anniversary of UK Membership of the EU the European Parliament hosted a public debate on Wales in Europe hosted by the Presiding Officer Rosemary Butler AM.
The debate was preceded by a reception kindly hosted by the European Commission Office in Wales.


Panellists for the debate were:
David Melding AM, Chair
Kay Swinburne MEP
Derek Vaughan MEP
Jill Evans MEP
John Bufton MEP
Eluned Parrott AM

Professor Richard Wyn Jones and Doctor Rebecca Rumbul made a short presentation on their paper "The UK 40 years in the Union - Wales" looking at the Welsh experience of UK membership of the EU ahead of the debate.

Day: Wednesday 1 May
Time: 17.00-18.00 Reception / 18.00-19.30 Debate
Venue: Pierhead, National Assembly for Wales, Cardiff Bay CF99 1NA

 

I nodi pen blwydd 40 aelodaeth y DU o'r UE, mae Senedd Ewrop yn eich gwahodd i ddadl gyhoeddus ar Gymru yn Ewrop wedi ei chynnal gan y Llywydd, Rosemary Butler AC.
Bydd derbyniad cyn y ddadl gan Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru.

Panelwyr y ddadl bydd:
David Melding AC, Cadeirydd
Kay Swinburne ASE
Derek Vaughan ASE
Jill Evans ASE
John Bufton ASE
Eluned Parrott AC


Cyn y ddadl, bydd yr Athro Richard Wyn Jones a Doctor Rebecca Rumbul yn gwneud cyflwyniad byr ar eu papur "The UK 40 years in the Union - Wales" gan edrych ar brofiad Cymru o aelodaeth yr UE.

Dyddiad Dydd Mercher 1 Mai
Amser 17.00-18.00 Derbyniad / 18.00-19.30 Dadl
Lle Y Pierhead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd CF99 1NA