Dům evropských dějin

Brusel, otevření plánováno na rok 2016

Návrh: Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés © Eddie Young / AACMA-JSWD 
Návrh: Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés © Eddie Young / AACMA-JSWD

Budování kulturní instituce pro diskusi o evropských dějinách

Evropský parlament zřizuje v Bruselu Dům evropských dějin, který umožní návštěvníkům prohloubit si znalosti evropských dějin a zapojit se do kritických úvah o významu dějin pro současnost.  
Stálá expozice bude zaměřena na evropské dějiny 20. století a dějiny evropské integrace nahlížené ze široké historické perspektivy a přinášející rozdílnou historickou zkušenost Evropanů.  
Cílem Domu evropských dějin je vyjádřit nadnárodní charakter evropské historie při zohlednění její rozmanitosti, rozdílných interpretací a odlišného vnímání.
Dům by měl přispět k porozumění evropské historii, včetně jejího širšího globálního kontextu, a k usnadnění diskuse o Evropě a procesu evropské integrace.

Výstavy, předměty & sbírky

Ústřední částí Domu evropských dějin bude stálá expozice zaměřená hlavně na 20. století, která nabídne retrospektivu procesů a událostí předchozích století. Součástí expozice budou nově shromážděná sbírka předmětů a multimediální a interaktivní technologie.    

Návrh: ACCIONA Producciones y Diseño S.A. ©European Union 
Návrh: ACCIONA Producciones y Diseño S.A. ©European Union

Hodnoty & zásady

Různé pohledy na dějiny [

Při zaměření na významné jevy v historii Evropy bude stálá expozice prezentovat odlišné názory a různé výklady historie. Cílem Domu evropských dějin je stát se tak fórem pro reflexi a diskusi.

Orientace na návštěvníka

Výstava bude koncipována tak, aby splnila očekávání každého návštěvníka bez ohledu na to, zda má, či nemá rozsáhlé předchozí znalosti historie. Každý bude moci z výstavy čerpat a prohlížet si ji vlastním tempem. Plánují se také rozsáhlé vzdělávací a kulturní programy.

Mnohojazyčnost

Od svého otevření bude Dům evropských dějin poskytovat informace ve všech úředních jazycích Evropské unie, jichž bude v době otevření muzea 24. Mnohojazyčnost je vnímána jako výraz kulturní rozmanitosti Evropy a záměrem Domu evropských dějin je, aby jeho návštěvníci považovali jeho mnohojazykovou specifičnost za jednu z hlavních výhod.

Spolupráce

Spolupráce se sítěmi a institucemi v Evropě i mimo ni bude hrát klíčovou roli při propojení Domu evropských dějin s různými kulturními subjekty na mezinárodní, vnitrostátní nebo místní úrovni. Dům evropských dějin se bude snažit, aby se stal nedílnou součástí kulturní nabídky v Bruselu a rozvíjel tvůrčí profesionální spojenectví s partnerskými institucemi.

Umístění - v budově Eastman v parku Léopold

Dům evropských dějin bude umístěn v parku Léopold, v samém centru evropské čtvrti v Bruselu. Budova Eastman byla postavena v roce 1935 a sloužila jako zubní klinika pro děti vyrůstající ve znevýhodněných podmínkách, kterou financovala nadace vynálezce fotoaparátu Kodak. Plány zahrnují renovaci fasád při zachování historického vzhledu budovy a také modernizaci a rozšíření nádvoří a střešních prostor.

Návrh: Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés / AACMA-JSWD 
Návrh: Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés / AACMA-JSWD

Realizace a řízení projektu

Na proces vytváření Domu evropských dějin - projektu vzniklého z podnětu Evropského parlamentu -  dohlíží několik institucionálních struktur.

Kuratorium, v jehož čele stojí bývalý předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering, je orgán složený z významných politiků a osobností, v němž jsou zastoupeny evropské instituce a bruselské úřady, jakož i příslušné orgány Parlamentu. Kuratorium dohlíží na celkové řízení projektu.

Akademický výbor, jemuž předsedá historik Włodzimierz Borodziej a který je složen z řady historiků a odborníků z mezinárodně uznávaných muzeí, hraje navazující a poradní úlohu v historických a muzeologických otázkách.
Projektový tým akademiků vedený historičkou a kurátorkou Tajou Vovk van Gaalovou odpovídá za přípravu výstav a návrhy budoucí struktury muzea.

Tým pro budovu uspořádal architektonickou soutěž na budovu a odpovídá za dohled nad pracemi včetně renovace a rozšíření budovy Eastman.

FAQ
 
Proč mít Dům evropských dějin?

Desetiletí trvající proces, během něhož se vytvářela Evropská unie, má hluboký dopad na způsob, jakým jsou evropské země organizovány a řízeny, ale dosud neexistuje veřejný prostor, který by začlenil procesy i události do širšího historického kontextu a shromáždil a současně srovnal rozdílné zkušenosti jednotlivých evropských zemí.

Generace lidí, kteří zažili tragédie 20. století a budovali Evropská společenství, se vytrácí. Nyní proto nastal čas zaznamenat jejich příběhy a vzpomínky, aby budoucí generace mohly porozumět tomu, jak, proč a v jaké době se vyvíjela dnešní podoba Unie. V době krize je obzvláště důležité formulovat zásadní úlohu kultury a dědictví a mít na paměti, že mírovou spolupráci nelze považovat za samozřejmost.

Evropský parlament proto plánuje zřídit Dům evropských dějin, který umožní občanům získat informace o tomto historickém procesu a přemýšlet o tom, co znamená pro současnost.

 
Jaké jsou zásady, jimiž se projekt řídí?

Od samého počátku byl projekt veden touhou otevřeně a nedogmaticky podpořit znalosti dějin Evropy a povědomí o rozdílných vzpomínkách. Na prvním místě stojí vědecká nezávislost a přesnost. Za tímto účelem byl speciálně pro tento projekt sestaven evropský tým historiků a muzejních odborníků z celé Evropy, který se zabývá vytvářením výstavní expozice, jež zajistí, aby rozmanitost evropských dějin - a jejich interpretací - byla řádně prezentována.

Poradní výbor na vysoké úrovni (akademický výbor) složený z mezinárodně uznávaných historiků a muzeologů zaručí akademickou přesnost a správnost obsahu a výkladů.

 
Jaké jsou hlavní cíle?

Stručně řečeno, cílem Domu evropských dějin je:

 • zlepšit znalosti,
 • podnítit zvídavost,
 • stát se otevřenou platformou pro úvahy a diskusi o Evropě a jejích dějinách,
 • stát se postupně encyklopedií evropských dějin, a
 • propojit instituce a sítě zabývající se evropskými dějinami.

 
Kde se bude nacházet?

Dům evropských dějin bude novou zajímavostí v Bruselu, a to zejména pro ty návštěvníky, kteří se chtějí dozvědět více o evropské historii při návštěvě města, které hostí většinu institucí EU. Dům evropských dějin bude doplňkem k návštěvě evropských institucí a návštěvnického centra Evropského parlamentu (Parlamentarium). Zatímco Parlamentarium se zabývá rolí a činností Parlamentu, cílem Domu evropských dějin je odrážet složitost politické, hospodářské, sociální a kulturní historie Evropy.

Dům evropských dějin bude umístěn v budově Eastman v parku Léopold poblíž evropských institucí. S cílem přeměnit tuto budovu na budovu pro výstavní účely byla v roce 2009 vyhlášena architektonická soutěž, která byla uzavřena na začátku roku 2011. Vyhrála ji skupina složená z architektonických kanceláří Chaix & Morel et Associés z Francie, JSWD Architekten z Německa a TPF z Belgie. Stavební práce začaly v listopadu 2012.

 
Kdy byl projekt iniciován?

Projekt na zřízení Domu evropských dějin inicioval tehdejší předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering ve svém inauguračním projevu v roce 2007, kdy řekl: "Rád bych vytvořil místo pro vzpomínku a pro budoucnost, kde by se mohla dále rozvíjet koncepce evropské myšlenky. Rád bych navrhl vybudování "Domu evropských dějin"." Předsednictvo Parlamentu tento projekt podpořilo a schválilo.

První koncepce, tzv. koncepční základ Domu evropských dějin, byla vypracována výborem renomovaných historiků a odborníků z různých evropských zemí v roce 2008. Odborníci pojali Dům evropských dějin jako moderní výstavní, dokumentační a informační centrum, které odráží nejnovější muzeologické myšlení.

 
Jaké jsou náklady na projekt?

Odhadované náklady: vývojová fáze 2011-2015: 31 milionů EUR na renovaci a rozšíření budovy, 21,4 milionu EUR na stálou expozici a první dočasnou výstavu (15,4 milionu EUR na zařízení výstavních a jiných prostor, 6 milionů EUR na mnohojazyčnost) a 3,75 milionu EUR na vybudování sbírky.

 
 
Tools

Klíčové dokumenty  

V kostce

 • stálá expozice
 • dočasné a putovní výstavy
 • kulturní a vzdělávací programy
 • přednášková a konferenční místnost
 • rozsáhlá internetová nabídka
 • kavárna a obchod

Místo pro diskusi o evropských dějinách

 • evropské dějiny v celé své složitosti a šíři
 • nadnárodní hledisko evropských dějin - politické, sociální, hospodářské a kulturní
 • expozice ve všech jazycích Unie
 • jedinečná zkušenost: informační, vzdělávací a participativní
 • bezplatná kulturní instituce, přístupná pro všechny
 • místo pro úvahy a diskusi o evropských dějinách
 • angažovaný a tvůrčí subjekt - pevně zakotvený v kulturním životě Bruselu

Chronologický přehled

únor 2007
Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering navrhl vybudovat Dům evropských dějin coby „místo pro vzpomínku a pro budoucnost, na němž by mohlo dále růst povědomí o myšlence Evropy.“

říjen 2008
Základní koncepce vypracovaná mezinárodní odbornou komisí vedenou profesorem Hans-Walterem Hütterem stanoví zásady pro Dům evropských dějin.

únor 2009
Jmenování správní rady, jejímž předsedou se stal bývalý předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering, a vysoce kvalifikovaného akademického výboru, jehož předsedou se stal historik prof. Włodzimierz Borodziej.

červen 2009
Předsednictvo Parlamentu přijímá rozhodnutí vyčlenit pro budoucí muzeum budovu Eastman, bývalou zubní kliniku.

leden 2011
Je ustaven multidisciplinární tým odborníků vedený historičkou a kurátorkou Tajou Vovk Van Gaalovou.

březen 2011
Jsou vyhlášeni vítězové architektonické soutěže na rozšíření a renovaci budovy Eastman: Ateliers Chaix & Morel (FR), JSWD Architekten (DE) a TPF (BE).

2012
Začíná rekonstrukce budovy Eastman.

Kontakt

Dům evropských dějin
Evropský parlament
Rue Wiertz 60/ Wiertzstraat 60
B-1047 Brusel
Belgie
heh-info@ep.europa.eu